Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez

(Materialien zur Geschichte der Geistesströmungen in Ungarn in 16-18. Jahrhundert)


Hrsg. v. / sorozatszerkesztő
Keserű Bálint

11. A magyar könyvkultúra múltjából. Iványi Béla cikkei és gyűjtése. (Über die Geschichte der ungarischen Bücher und des Lesens. Ausgewählte Aufsätze und Forschungsangaben von Béla Iványi.) (Sajtó alá rend., függelék/Hrsg. v., Anhang v.: Herner, János, Monok, István.)
Szeged, 1983. 645 p.

12. A Dernschwam-könyvtár. Egy magyarországi humanista könyvjegyzéke. (Die Bibliothek Dernschwam. Bücherinventar eines Humanisten in Ungarn.) (Kísérőtanulmánnyal közreadja/Zusammengestellt v.: Berlász, Jenő. Sajtó alá rend., mutató/Hrsg. v., register v.: Keveházi, Katalin,, Monok István. Munkatárs/Mitarbeiter: Varga, András.)
Szeged, 1984. 343 p.

12/2. A Zsámboky-könyvtár katalógusa (1587) Gulyás Pál olvasatában. (Die Bibliothek Sambucus. Katalog. Nach der Abschrift von Pál Gulyás.) Szerk./Hrsg. v.: Monok, István. Bev./Einleitung v.: Ötvös, Péter. Bibliográfia/Bibliographie v.: Varga, András.
Szeged, 1992. 281 p.

12/3. A Dudith-könyvtár. Részleges rekonstrukció. (Die Bibliothek Duditius.) Összeáll. és az előszót írta/Hrsg. v., Einleitung v.: Jankovics, József, Monok, István.
Szeged, 1993. 207 p.

13. Magyarországi magánkönyvtárak. I. (1533-1657). (Privatbibliotheken in Ungarn.) Sajtó alá rend./Hrsg. v.: Varga, András.
Budapest-Szeged, 1986. IX, 259 p.

13/2. Magyarországi magánkönyvtárak. II. (1580-1721). (Privatbibliotheken in Ungarn.) Sajtó alá rend./Hrsg. v.: Farkas, Gábor, Katona, Tünde, Latzkovits, Miklós, Varga, András. (Szerk./Hrsg.v.: Monok, István.) Szeged, 1992. VII, 329 p.

13/3. Magyarországi magánkönyvtárak. III. (Privatbibliotheken in Ungarn.) Besztercebánya, Körmöcbánya, Selmecbánya. (előkészületben' in Vorbereitung)

13/4. Magyarországi magánkönyvtárak. IV. Pótlások. (Privatbibliotheken in Ungarn.) (tervben/geplant)

14. Partiumi könyvesházak. 1623-1730. (Bibliotheken in Partium Regni Hungariae.) (Sárospatak, Debrecen, Szatmár, Nagybánya, Zilah). Sajtó alá rend./Hrsg. v.: Fekete, Csaba, Kulcsár, György, Monok, István, Varga, András.
Budapest'Szeged, 1988. 588 p.

15. Kassa város olvasmányai. 1562-1731. (Lesestoffe der Stadt Kaschau.) Sajtó alá rend./Hrsg. v.: Gácsi, Hedvig, Farkas, Gábor, Keveházi, Katalin, Lázár, István Dávid, Monok, István, Németh, Noémi
Szeged, 1990, XII, 226 p.

16/1. Erdélyi könyvesházak I. Jakó, Klára: Az első kolozsvári egyetemi könyvtár története és állományának rekonstrukciója (1579, 1604). (Bibliotheken in Siebenbürgen I. Die Geschichte der ersten Universitätsbibliothek in Klausenburg und die Rekonstruktion ihres Bestandes.) (Szerk./Hrsg. v.: Monok, István)
Szeged, 1991. 171 p.

16/2. Erdélyi könyvesházak II. (Bibliotheken in Siebenbürgen II.) Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyenyed, Szászváros, Székelyudvarhely. Jakó Zsigmond anyaggyűjtésének felhasználásával sajtó alá rend./Hrsg. v.: Monok, István, Németh, Noémi, Tonk, Sándor
Szeged, 1991. X, 246 p.

16/3. Erdélyi könyvesházak III. 1563'1757. A Bethlen-család és környezete. Az Apafi-család és környezete. A Teleki-család és környezete. Vegyes források. (Bibliotheken in Siebenbürgen III. Die Familie Bethlen, Apafi, Teleki und ihren Alumnenkreis. Übrige Quellen.) Sajtó alá rend./Hrsg. v.: Monok, István' Németh, Noémi, Varga, András
Szeged, 1994. [1995] XVI, 375 p.

16/4. Erdélyi könyvesházak IV. Beszterce, Brassó, Nagyszeben, Segesvár. (Bibliotheken in Siebenbürgen IV. Lesestoffe der sächsischen Städten) (előkészületben/ in Vorbereitung)

16/5. Erdélyi könyvesházak V. Csíksomlyó. (Bibliotheken in Siebenbürgen V.) (előkészületben/in Vorbereitung)

17/1. Magyarországi jezsuita könyvtárak 1711-ig. I. (Jesuitenbibliotheken in Ungarn bis zum Jahre 1711. Bd. I.) Kassa, Pozsony, Sárospatak, Túróc, Ungvár. Sajtó alá rend./Hrsg. v.: Farkas, Gábor, Monok, István, Pozsár, Annamária, Varga, András
Szeged, 1990. 330 p.

17/2. Magyarországi jezsuita könyvtárak 1711-ig. II. (Jesuitenbibliotheken in Ungarn bis zum Jahre 1711. Bd. II.) Nagyszombat. 1632-1690 Sajtó alá rend./Hrsg. v.: Farkas Gábor
Szeged, 1997. 381 p.

18/1. Lesestoffe in Westungarn I. Sopron (Ödenburg) 1535'1721. Hrsg. von Tibor Grüll, Katalin Keveházi, József László Kovács, István Monok, Péter Ötvös, Katalin G. Szende. Red. von István Monok, Péter Ötvös, Harald Prickler
Szeged, 1994. XI,578 p.

18/2. Lesestoffe in Westungarn II. Forchtenstein (Fraknó), Eisenstadt (Kismarton), Güns (Kõszeg), Rust (Ruszt).
Hrsg von Tibor Grüll, Katalin Keveházi, Károly Kokas, István Monok, Péter Ötvös, Harald Prickler
Szeged, 1996. XXII,325 p.

19/1. Katolikus intézményi könyvtárak Magyarországon 1526–1726.
Sajtó alá rend.Hrsg. von Zvara Edina. Szerk. Monok István.
(Bibliotheken der katholischen Kirche in Ungarn 1526-1726)
Szeged, 2001. 499 p.

19/2. Protestáns intézményi könyvtárak.
Sajtó alá rend/Hrsg. von. Monok István, Oláh Róbert, Simon Melinda. Szerk. Monok István.
(Bibliotheken der protestantischen Kirchen in Ungarn)
(előkészületben/in Vorbereitung)

19/3.Intézményi könyvtárak Magyarországon. Kiegészítő kötet.
Szerk./Hrsg. v.:Monok István.
(Institutstbibliotheken in Ungarn. Erganzungsband)
(előkészületben/in Vorbereitung)

20. Kumulatív index a 11–20. kötetekhez
(tervben/geplant)


Home Page
az oldal gondozójának 

English Version
SzTE Régi Könyvek Tára