Aktuális

Meghívó a MOKKA-R Tagozat 2007. évi tagozati gyűléséhez kapcsolódó tudományos konferenciára


Kedves Kollégák!

A muzeális könyvtári dokumentumok bejelentése a 22/2005. számú NKÖM rendelet
alapján megváltozott. Egyrészt kibővült a muzeális dokumentum fogalma,
másrészt elektronikus bejelentésre tértünk át. A muzeális nyilvántartást az
OSZK
kezeli, a MOKKA-R projekt szervezi és intézi. A nyilvántartó rendszer neve:
Muzeális Könyvtári Dokumentumok Nyilvántartása (MKDNY). Bejelentésre kétféle
módon kerülhet sor:

- Nagymennyiségű adat áttöltése az MKDNY-be (kb. 1000 rekordtól, egyéni
egyeztetés után)
- Online űrlapon történő bejelentéssel

2007. októberétől megkezdtük az online űrlapos bejelentés működtetését. Ehhez
kapcsolódóan régióközpontonként szakmai továbbképzéseket tartunk. Egy-egy
ilyen
napon 20 - 25 főt tudunk fogadni, akiknek megtanítjuk az űrlap kezelését,
illetve akikkel meg tudjuk beszélni az áttöltésekkel kapcsolatos kérdéseket
személyre (intézményre) szabottan. A szakmai nap során külön hangsúlyt
fektetünk
a régi nyomtatványok feldolgozásával kapcsolatos kérdésekre és a rendelet
ismertetésére.

Eddig két továbbképzést tartottunk az OSZK-ban és Szegeden. A következő alkalom
2007. december 10-én lesz Győrben, a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtárban.
Elsősorban nyugat-dunántúli könyvtárosok jelentkezését várjuk Hegyi Ádám
(hegyi@bibl.u-szeged.hu) vagy Keveházi Katalin (kevehazi@bibl.u-szeged.hu)
címén, december 5-ig.

A következő évben Debrecenben, Pécsett, az OSZK-ban, Szegeden, illetve igény
szerint további helyszíneken tervezünk szakmai napokat. Ezekről a
MOKKA-R-levelezőlistáján, illetve a KATALIST-en mindenképpen ídőben hírt fogunk
adni.
Üdvözlettel:


Keveházi Katalin és Hegyi Ádám


 

 

2005. 12. 19.

Kedves Kollégák!

Kérek minden tagot, hogy küldje el nekem e-mailben (hegyi@bibl.u-szeged.hu) intézménye rendszergazdájának elérhetőségét.

Köszönettel:

Hegyi Ádám


2005.12.16.

Tisztelt Kollégák!

Mint ahogy azt tudják 2005. november 17-én létrejött a MOKKA Egyesület Magyar Országos Közös Katalógus - Régi Nyomtatványok Tagozata (MOKKA-R Tagozat). A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és a könyvtári muzeális dokumentumokról szóló 22/2005. számú NKÖM rendelet alapján a MOKKA-R lett a muzeális dokumentumokat nyilvántartó központi adatbázis. Munkánk szempontjából ez a következőket jelenti:

A fentiek alapján 2005. december 19-én 10h-tól a MOKKA-R Tagozat tagozati gyűlést tart. A gyűlés helyszíne: OSZK, 516-os terem. A gyűlés programja a következő:

A gyűlést követően a létrejövő munkabizottságok megbeszélést tartanak.

A levélhez csatolva küldjük a november 17-ei alapítóülés jegyzőkönyvét, a tagok listáját, a jelentkezési lapot, a módosított ügyrendet és a fejlesztési tervet. Kérjük azokat, akik az alapítóülésen vagy esetleg azt követően a MOKKA-R Tagozatba jelölt képviselőjüket megváltoztatták, feltétlenül küldjék el postai úton az újra kitöltött jelentkezési lapot a következő címre:

Hegyi Ádám

OSZK

MEK Osztály

Budapest

Budavári palota F. ép.

1827

A jegyzőkönyv, a tagság listája és az ügyrend elérhető lesz a http://www.bibl.u-szeged.hu/~hegyi/mokka-r/index.html címen is. Az ügyrendet az OSZK jogtanácsosa is véleményezni fogja, ezért elképzelhető, hogy módosítani kell még a szövegén.

Budapest, 2005. december 2.

Üdvözlettel:

Keveházi Katalin

elnök

 

Hegyi Ádám

projekt-szervező

címlap