Jegyzőkönyv

MOKAA-R Tagozat alakuló ülése

Országos Széchényi Könyvtár, 2005. november 17. 10 óra

 

Jelen vannak - a csatolt jelenlét ív alapján -:

 

Dr. Lossné Ács Mária, Miskolci Egyetemi Könyvtár, Levéltár, Múzeum

Zalainé dr. Kovács Éva, Budapesti Corvinus Egyetem, Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár

Józsa Sándorné, Szent István Egyetem Gödöllői Tudományos Könyvtár

Sikaláné Sánta Ildikó, Somogyi Könyvtár, Szeged

Szőnyi Éva, Budapesti Corvinus Egyetem, Központi Könyvtár

Farkas Gábor Farkas, ELTE Egyetemi Könyvtár

Bakos József, ELTE Egyetemi Könyvtár

Török Beáta, Sapientia Hittudományi Főiskola Könyvtára

Ásványi Ilona, Főapátsági Könyvtár, Pannonhalma

Oláh Róbert, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára

Stemler Ágnes, OSZK

Koczkás Zoltánné, OPKM

Várhegyi Erzsébet, Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár

Véber János, MTA Könyvtára

Rozsondai Béla, MTA Könyvtára

Nagy Balázs, Főapátsági Könyvtár, Pannonhalma

Németh Judit, Főapátsági Könyvtár, Pannonhalma

Baranya Péter, Érseki Könyvtár, Veszprém

Pohánka Éva, Pécsi Tudományegyetem Könyvtára

Meilinger Eszter, BME OMIKK

Fonyó Istvánné, BME OMIKK

Kovács Imre Endre, Csornai Premontrei Prépostság Könyvtára

Káldos János, OSZK

Dippold Péter, OSZK

Péter Tamás, Győri Egyházmegyei Könyvtár

Czékli Béla, Főszékesegyházi Könyvtár, Esztergom

Török Zsoltné Dobó Judit, Főszékesegyházi Könyvtár, Esztergom

Csongrádi Márta, MÁFI-OFSZ

Nagy Anna, FSZEK

Keveházi Katalin, Szegedi Tudományegyetem Könyvtára

Balogh Mihály, OPKM

Monok István, OSZK

Zawiasa Róbert, Szegedi Tudományegyetem Könyvtára

Fáy Zoltán, Magyar Ferences Könyvtár

Hegyi Ádám, Szegedi Tudományegyetem Könyvtára

Horváth Ádám, OSZK, MOKKA

Poprády Géza, MOKKA

 

Monok István (MI), házigazda-elnök

•  megnyitja az ülést,

•  a MOKKA - és így R tagozata - önálló jogi személy. A régi könyvek - 1850 előttiek - nyilvántartása nemzeti könyvtári alapfeladat. A kulturális örökség védelméről szóló törvény ezt a nemzeti könyvtárra ruházza. Ennek megfelelően a MOKKA Egyesület R tagozata szakmai tanácsadó szervezet. A cél az, hogy a közös katalógus az egész Kárpát-medence vonatkozó magyar anyagát felölelje. Ennek nagy a kultúrtörténeti jelentősége.

•  A szavazatszámláló bizottságba javasolja Zalainé dr. Kovács Évát és Oláh Róbertet.

 

Az ülés a javaslatot egyhangúlag elfogadja.

Hegyi Ádám (HÁ): Bemutatja a MOKKA-R tagozatot (a bemutató PP-vázlata mellékelve )

MI: Tájékoztatást ad a CERL-lel való együttműködés jelenlegi helyzetéről, problémáiról. Az R tagozat lehet a magyar CERL partner.

A tulajdonjogi kérdéseket illetően az a véleménye, hogy az alapadatok kötelezően nyilvánosak lesznek.

HÁ: Ismerteti az R tagozatba jelentkezett könyvtárak listáját: a tagsági státuszt és a képviselő nevét. (A lista mellékelve).

MI vitavezetésével a jelenlévők megvitatják a tagozat ügyrendjét.

A vita során elfogadott kisebb módosításokat Hegyi Ádám az ügyrend tervezetében a vita során bejegyezte. Az így módosult ügyrendet - mely a MOKKA Egyesület alapszabályának melléklete lesz - az alakuló ülés egyhangúlag elfogadja. Ugyancsak elfogadja az alakuló ülés, hogy a MOKKA Egyesület közgyűlésének javasolják, az R tagozat éve tagsági díja 7 500,- forint legyen.

MI: Meg kell választani a tagozat elnökét és projektvezetőjét.

Farkas Gábor javasolja, hogy az ülés a tagozat elnökének Keveházi Katalint, projektvezetőjének Hegyi Ádámot válassza.

Választás.

A 20 leadott szavazatból 17 szavazattal (1 érvénytelen, 2 ellenszavazat) Keveházi Katalint a tagozat elnökévé, 20 szavazattal, azaz egyhangúlag, Hegyi Ádámot a tagozat projektvezetőjévé választja.

Keveházi Katlin: megköszöni a bizalmat.

HÁ: Megköszöni a bizalmat, és jelzi, hogy még ebben az évben lesz egy tagozati közgyűlés.

MI: Az ülést berekeszti.

 

Budapest, 2005. november 17.

 

A jegyzőkönyvet

 

 

készítette: Poprády Géza

 

 

 

 

hitelesítette: Hegyi Ádám és Sikaláné Sánta Ildikó

 

 

 

 

 

 

 

 

címlap