Jegyzőkönyv

MOKKA-R Tagozat tagozati gyűlése

Országos Széchényi Könyvtár, 2005. december 19.

 

Jelen vannak - a csatolt jelenlét ív alapján -:

 

Józsa Sándorné, Szent István Egyetem Gödöllői Tudományos Könyvtár

Szőnyi Éva, Budapesti Corvinus Egyetem, Központi Könyvtár

Farkas Gábor Farkas, ELTE Egyetemi Könyvtár

Oláh Róbert, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára

Stemler Ágnes, OSZK

Koczkás Zoltánné, OPKM

Várhegyi Erzsébet, Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár

Rozsondai Béla, MTA Könyvtára

Pohánka Éva, Pécsi Tudományegyetem Könyvtára

Meilinger Eszter, BME OMIKK

Török Zsoltné Dobó Judit, Főszékesegyházi Könyvtár, Esztergom

Csongrádi Márta, MÁFI-OFSZ

Keveházi Katalin, Szegedi Tudományegyetem Könyvtára

Hegyi Ádám, MOKKA-R

Tanászi Árpád Sárospataki Református Kollégium Tud. Gyűjt.

Winkler Beáta SZIE ÁOTK

Villám Judit Országgyűlési Könyvtár

Varga András SZTE Egyetemi Könyvtár

Berecz Ágnes Ráday Gyűjtemény

 

 

Keveházi Katalin (KK):

Megnyitja az ülést. Felkéri Hegyi Ádámot (HÁ) a jegyzőkönyv vezetésére és annak hitelesítésére Stemler Ágnest és Varga Andrást. Megállapítja, hogy a tagozati gyűlés határozatképes. Megkéri a tagozati képviselőket, hogy HÁ-nak jutassák el intézményeik rendszergazdáinak adatait. Ismerteti a napirendet:

  1. munkabizottságok felállítása
  2. fejlesztési terv ismertetése
  3. MKDNY
  4. honlap bemutatása
  5. egyéb

 

A gyűlés a napirendet egyhangúlag elfogadja.

 

KK: javaslatot tesz a katalogizálási munkabizottság megalakítására. A bizottság feladata a MOKKA-R közös katalogizálási szabályzatának elkészítése. A munkabizottságba a következő személyeket javasolja:

 

Farkas Gábor Farkas:

Bizottsági tagnak javasolja Rozsondai Bélát.

 

Szőnyi Éva:

Bizottsági tagnak javasolja Koczkás Zoltánnét.

 

Rozsondai Béla:

Egyházi könyvtárakból is szükség lenne tagra a bizottság munkájában.

 

KK:

Javasolja Berecz Ágnest.

A hozzászólásoknak megfelelően a katalogizálási munkabizottság javasolt tagsága a következő:

 

 

A tagozati gyűlés személyenként szavaz a munkabizottság tagjairól. Mindegyik jelöltet egyhangú szavazással elfogadta a tagozati gyűlés.

Ennek alapján a katalogizáló munkabizottság tagjai:

 

 

KK:

Informatikai munkabizottság létrehozása helyett az egyes könyvtárak rendszergazdáinak és a MOKKA-R informatikai fejlesztőinek személyesen kellene konzultálniuk. Javasolja a MOKKA-R rendszerinformatikusának Sándor Ákost.

 

A tagozati gyűlés egyhangú szavazással elfogadja Sándor Ákos jelölését.

 

KK:

Kiegészítéseket javasol a fejlesztési tervhez:

 

 

A tagozati gyűlés a módosított fejlesztési tervet egyhangúlag elfogadja.

 

 

KK:

Ismerteti a Muzeális Könyvtári Dokumentumok Nyilvántartási rendszerét.

 

HÁ:

Ismerteti a MOKKA-R hivatalos honlapját.

 

 

Villám Judit:

Szorgalmazza, hogy a muzeális dokumentumok bejelentéséhez szükséges módszertani útmutató minél előbb készüljön el.

 

Farkas Gábor Farkas:

Régi nyomtatványok digitalizálásával szükséges lenne 2006. végén tagozati gyűlésen foglalkozni.

 

 

KK: Az ülést berekeszti.

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2005. december 19.

 

 

 

 

A jegyzőkönyvet készítette: Hegyi Ádám

 

 

 

 

hitelesítette: dr. Varga András és Stemler Ágnes

 

 

 

címlap