Meghívó

Meghívó a MOKKA-R Tagozat 2007. évi tagozati gyűléséhez kapcsolódó tudományos konferenciára

 

Habent sua signa libelli...

 

Nyomdászjelvények, kiadói szimbólumok, exlibrisek és possessorok a MOKKA-R adatbázisainak tükrében. Korszerű eszközök használata a könyvtörténeti kutatásokban.

 

Budapest, 2007. december 7.

OSZK, Nagyelőadó

 

Tervezett program:

 

10h Keveházi Katalin: Köszöntő

 

10:10h V. Ecsedy Judit: Nyomdász- és kiadói jelvények Magyarországon a XVIII. században

 

10:40h Viskolcz Noémi: Matthaeus Cosmerovius, a magyar nyomdász Bécsben a 17. században

 

11h Oláh Róbert: Egy koraújkori lelkészi könyvtár részleges rekonstrukciója (Püspöki Süllye János kötetei a Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtárában)

 

11:20h Simon Melinda: A magvető alakja a nyomdászjelvényekben

 

11:40h Hozzászólás, vita

 

A rendezvény támogatója:

12h Szünet

 

13h MOKKA-R tagozati gyűlés

 

Budapest, 2007. november 6.

 

 

 

Keveházi Katalin és Hegyi Ádám

 

 

címlap