Javaslat régi könyvek címleírására a MOKKA-R-ben

*legfontosabb mezők és tartalmuk*

*kolligátumok*

*többkötetes művek*

* (Az oszlopban szereplő rövidítések:)

** (Az oszlopban szereplő rövidítések:)

mező neve az űrlapon

példa

mező szám

indiká- torok **

mező *

meg-
jele
nítés *

szabályok

 

katalogizáló forrás KÖTELEZŐ

Sz1

040

#

#

K

I

a katalogizálást végző intézmény kódja

 

szerző (személynév, főtétel)

Luther, Martin

Pius, pápa, II.

Ágoston, Szent

100

0
1
2
3

#

FK

I

 szerző neve egységesített névalakban

indikátorok:

 • 0 keresztnév
 • 1 családnév (egy elemű+keresztnév
 • 2 családnév (több elemű+keresztnév)
 • 3 családi név (Rákóczi-család)
 

egységesített első cím

Biblia, Zsoltárok

Concilium Tridentinum, Index librorum prohibitorum

130

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9  

#

FK

I

egységesített cím, a fejezet v. szakasz címe, (a mű nyelve)

indikátorok:

·         0-9 , a nem besorolandó karakterek száma

ha nincs  szerző (személynév, főtétel) è   130 $a

Gierusalemme liberata

240

X

0
1
2
3
4
5  
6
7
8
9  

ha van  szerző (személynév, főtétel) è 240 $a

főcím KÖTELEZŐ

Thesauros tes ellenikos glosses = Thesaurus linguae
Gaecae / ab Henrico
Stephano constructus

245

0

1

 0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9

K

I

címlapon szereplő cím betűhíven

cím ( :/= acíml/párhuzamos cím /szerzőségi adatok ; cím egyéb részei)

indikátorok:

 • első:
  0 , ha a cím főtétel (nincs szerző) -- 1 , ha a cím melléktétel (van szerző)
 • második: 0-9 (a nem besorolandó karakterek száma)

a mező mellett legördülő menüsorból választható legyen::

önálló kötet – többkötetes mű – kolligátum

többkötetes mű ill. kolligátum esetén

--új űrlapot kell kitölteni minden, külön címlappal rendelkező műről

--az eredeti űrlapon ekkor csak a közös, minden kötetre jellemző adatokat kell kitölteni

-- a kötetadatokat tartalmazó űrlap kitöltése után további, szükséges számú kötet-űrlapot kell/lehet kérni

kiadás jelzet

Tertia editio

250

#

#

FK

I

a kiadásra vonatkozó adat betűhíven, rövidítés nélkül

 

megjelenési adatok

KÖTELEZŐ

[Lepzig] Leibzig : Verlegt
von Andreas Zeidlern, 1700

260

#

#

K

I

[kiadás helye: mai névalak] kiadás helye : kiadó, kiadási év

VAGY: sine loco  -- sine anno  --sine typ.

ennél a mezőnél szükséges lenne, hogy a három almezőt meg lehessen különböztetni (három külön ablakban???)

megjegyzések

előzéklapokon számos,
a tartalommal kapcsolatos
kéziratos bejegyzés

500

#

#

O

I

MINDEN megjegyzés, szabadon szövegezhető

 

bibliográfiai azonosítás

RMK III. 164.

510

4

#

FK

I

a kötetre való bibliográfiai hivatkozás

Sajó-Soltész, RMNY, RMK, Apponyi esetén egységesítve (pl. legördülő menüből kiválasztva az adatokat?), hogy szűrésre alkalmas legyen a formátum

személynév, melléktétel

 

700

0
1
2
3

X

FK

I

egységesített név (további közreműködő)

 

állományadatok

KÖTELEZŐ

RA 1234

949

#

#

K

I

jelzet

vagy: sine sign.

 

Javaslat régi könyvek címleírására a MOKKA-R-ben

-- kolligátumok --

* (az oszlopban szereplő rövidítések:)

 • K : kötelező mező
 • FK: feltételesen kötelező mező
 • O : opcionális mező
 • N : nem kötelező mező

** (az oszlopban szereplő rövidítések:)

 • # : nem definiált indikátor
 • X : USMARC szabványban létező, de általunk nem használt indikátor

mező neve az űrlapon

példa

mező / almező

indiká- torok **

mező *

szabályok

kérés, probléma

katalogizáló forrás KÖTELEZŐ

Sz1

040

#

#

K

a katalogizálást végző intézmény kódja

 

szerző (személynév, főtétel)

Luther, Martin

Pius, pápa, II.

Ágoston, Szent

100

0
1
2
3

#

FK

szerző neve egységesített névalakban

indikátorok:

 • 0 keresztnév
 • 1 családnév (egy elemű), keresztnév
 • 2 családnév (több elemű), keresztnév
 • 3 családi név (Rákóczi-család)
 

egységesített első cím

Biblia, Zsoltárok

Concilium Tridentinum, Index librorum prohibitorum

130

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

#

FK

egységesített cím, a fejezet v. szakasz címe, (a mű nyelve)

indikátorok:

·         0-9 , a nem besorolandó karakterek száma

ha nincs szerző (személynév, főtétel) è 130 $a

Gierusalemme liberata

240

X

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ha van szerző (személynév, főtétel) è 240 $a

főcím

Thesauros tes ellenikos glosses = Thesaurus linguae
Gaecae / ab Henrico
Stephano constructus

245

0

1

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

K

címlapon szereplő cím betűhíven

cím ( :/= acíml/párhuzamos cím /szerzőségi adatok ; cím egyéb részei)

indikátorok:

 • első:
  0 , ha a cím főtétel (nincs szerző)
  1 , ha a cím melléktétel (van szerző)
 • második: 0-9 , a nem besorolandó karakterek száma

„alap”-űrlap címadata az egyes „mellék”-űrlapok rekordjában 787 $t-be

„mellék”-űrlapok címadata az „alap”-űrlap rekordjában 787 $t-be

kiadás jelzet

Tertia editio

250

#

#

FK

$a a kiadásra vonatkozó adat betűhíven, rövidítés nélkül

 

megjelenési adatok

KÖTELEZŐ

[Lepzig] Leibzig : Verlegt
von Andreas Zeidlern, 1700

260

#

#

K

[kiadás helye: mai névalak] kiadás helye : kiadó, kiadási év

VAGY: sine loco -- sine anno --sine typ.

ennél a mezőnél szükséges lenne, hogy a három almezőt meg lehessen különböztetni (három külön ablakban???)

megjegyzések

előzéklapokon számos, a tartalommal kapcsolatos
kéziratos bejegyzés

500

#

#

O

MINDEN megjegyzés, szabadon szövegezhető

 

bibliográfiai azonosítás

RMK III. 164.

510

4

#

FK

a kötetre való bibliográfiai hivatkozás

Sajó-Soltész, RMNY, RMK, Apponyi esetén egységesítve (pl. legördülő menüből kiválasztva az adatokat?), hogy szűrésre alkalmas legyen a formátum

személynév, melléktétel

 

700

0
1
2
3

X

FK

egységesített név (további közreműködő)

 

állományadatok

KÖTELEZŐ

 

949

#

#

K

jelzet

vagy: sine sign.

???

kötet sorszáma a kolligátum-
kötetben

Koll. 3.

580

#

X

K

   

közös adatokat tartalmazó űrlap címadata / kolligátum összefoglaló címe

 

787 $t

0

X

FK

cím

rekordkapcsolat létrehozása az egyes űrlapok azonosítója mentén?

Javaslat régi könyvek címleírására a MOKKA-R-ben

-- többkötetes művek --

* (Az oszlopban szereplő rövidítések:)

mező neve az űrlapon

példa

mező /almező

mező *

meg-
jele
nítés *

szabályok

kötet sorszáma

Tom.I.

503 $g

FK

I

 

főcím KÖTELEZŐ

Metamorphoses

503 ,$t

K

I

cím betűhíven

szerző (személynév, főtétel)

Luther, Martin

Pius, pápa, II.

Ágoston, Szent

503 _ /$r

FK

I

szerző neve

kiadás jelzet

tertia editio

503 ._ -$b

FK

I

a kiadásra vonatkozó adat betűhíven, rövidítés és almezőbontás nélkül

megjelenési adatok

KÖTELEZŐ

[Lepzig] Leibzig : Verlegt
von Andreas Zeidlern, 1700

503 ._-$c

K

I

[kiadás helye: mai névalak] kiadás helye : kiadó, kiadási év

VAGY: sine loco -- sine anno --sine typ.

bibliográfiai azonosítás

RMK III. 164.

503 ._-$n

FK

I

a kötetre való bibliográfiai hivatkozás

állományadatok

KÖTELEZŐ

RA 1234

949 $a$v

K

I

jelzet, kötet sorszáma

vagy: sine sign.