Olvasmánytörténeti Dolgozatok


(Aufsatze zur Lesegeschichte)


Hrsg. v. / sorozatszerkesztő
Monok István
I.Sipos, Gábor: A kolozsvári Református Kollégium könyvtára a XVII. században (Die Bibliothek des reformierten Kollegiums in Klausenburg im 17. Jahrhundert)
Szeged, 1991, Scriptum. 116 p.

II. Varga, András: A szegedi minorita könyvtár a XVIII. században (Die Bibliothek des Minoritenklosters in Szeged im 18. Jahrhundert)
Szeged, 1991, Scriptum. 41 p.

III. Kokas, Károly: Könyv és könyvtár a XVI'XVII. századi Kőszegen (Buch und Bibliothekswesen in Kőszeg (Güns) in dem 16. und 17. Jahrhundert)
Szeged, 1991, Scriptum. 50 p.

IV. Monok, István: Könyvjegyzékek és katalógusok Magyarországon 1535-1721. Forrástipológia, forráskritika, forráskiadás (Kataloge und buchverzeichnisse in Ungarn 1526'1720. Quellentypologie, Quellenkritik, Quellenausgabe)
Szeged, 1993, Scriptum. 95 p.

V. Viliam, Cicaj: Bányavárosi könyvkultúra a XVI'XVIII. században. Besztercebánya, Körmöcbánya, Selmecbánya (Buchkultur der Bergstädte in dem 16'18. Jahrhundert. Neusohl, Kremnitz, Schemnitz)
Szeged, 1994, Scriptum. 142 p.

VI. Schwarcz, Katalin: A klarissza apácák könyvkultúrája a XVIII. században (Die Lesekultur der Klarissen in dem 18. Jahrhundert)
Szeged, 1994, Scriptum. 84 p.

VII. Selecká-Marza, Eva: A középkori lőcsei könyvtár (Leutschauer Mittelalterliche Bücherei)
Szeged, 1997, Scriptum. 164 p.

VIII. Varga András: A szegedi alsóvárosi ferences könyvtár 1846-ban
Szeged, 1998. 184 p.

Sonderband I. Wolfram Seidler: Buchmarkt und Zeitschriften in Wien 1760–1785. Studie zur Herausbildung einer literarischen Öffentlichkeit in Österreich des 18. Jahrhunderts.
Szeged, 1994. 125 p.

Sonderband II. Bürgerliche Kultur im Vergleich: Deutschland, die böhmischen Länder und das Karpatenbecken im 16. und 18. Jahrhundert.
Szeged, 1998. 109 p.


Home Page
az oldal gondozójának 

English Version
SzTE Régi Könyvek Tára