ITEMS NOT AVAILABLE IN THE CATALOGUE (1662)

424 Ms (R 3582)

BRUN, Antoine; ed.: Pietra di paragone dei veri interessi dei Paesi Bassi e degl'intentioni delle due corone sopra i trattati di pace.

saec. XVII. 29,8 x 21,2 cm, 118 ff.

Példányleírás: Papírkötés. Az első táblán, belül: 5. Végig egy kéz írása.

Azonosítás: KENDE Ms 10 (tévesen a Catalogus IV. 29 tételével azonosítva, vide no 180); FERENCZI 111. Franciából való fordítása az alábbi műnek: Pierre de touche, des véritables interests des provinces unies du Pais Bas; et des intentions des deux couronnes, sur les traittez de paix, Dordrecht, 1647.

425 Ms (R 3579)

Catalogus omnium librorum Bibliotecae [sic] Chaktorniensis excell(entissi)mi atq(ue) ill(ustrissi)mi D(omi)ni Comitis Nicolai a Zrinio Bani Anno Domini 1662. die 10 Octobris.

1662. 30,3 x 9,8 cm, [86] ff.

Példányleírás: Papírkötés; a bekötéshez egy XV. századi latin papírkódex és egy ősnyomtatvány (Johannes Balbus, Catholicon, Norimbergae, Koberger, 21. VIII. 1486) szolgált. Egykorú jelzetet nem tartalmaz. Végig egy kéz írása. A scriptor csak az egyes levelek rectójának a jobb felére írt. A ff. 62-86 üres.

Azonosítás: KENDE MS 1; FERENCZI 3.

Zrinyiana: A szöveg kiadása (sok hibával): KENDE, pp. 51-84 (Zrínyi kézírásának tulajdonítva). Minthogy a Zrínyi-szakirodalom jelentős része folytonosan támaszkodik és hivatkozik a Zrínyi-könyvtár Catalogus-ára, a bibliográfiai hivatkozásoktól itt eltekintünk. Magáról a könyvjegyzékről az egyetlen elemzés: ORLOVSZKY 1984, pp. 8-18.

426 Ms (R 3578)

[CZOBOR Mihály?]: [Chariclia.]

saec. XVII. 1646 előtt. 31,5 x 20 cm, 91 ff.

ff. 1r-30r: Pars prima.

ff. 30r-59v: Pars secunda.

ff. 59v-74v: Pars tertia. A Szavat felemelven őrszavakkal a szöveg megszakad.

ff. 75r-91 v: Vacat.

Példányleírás: Pergamenkötés; a bekötéshez felhasznált, kódexből számazó pergamenen XV. századi latin breviárium töredékei. Egy kéz írása; a 73. levéltől az íráskép kissé megváltozik, a strófák kéthasábos elrendezésben. A másoló néhány strófa szövegét a föléje ragasztott papírszeleten kijavította. A levélszámozás későbbi kéztől.

Possessorok: Az első táblán, belül: Anno 1646: 13 oct. Indultam megh en <Loós Adam az felső> magyar Orszagban es azon felöl mas Orszagokban <latni, hallani, tanulni, így ajanlavan ajalvan ezeket> - Loós kézírása nem egyezik a kötet másolójáéval.

Bejegyzések: Egy egykorú kéz apróbb javításai a szövegben. Néhány helyen ceruzás figyelemfelhívó jelek a lapszéleken.

Azonosítás: KENDE Ms 5 (a DAUN-féle rendezés hibájából tévesen a Catalogus VII. 60. tételével azonosítva, vide no 319); FERENCZI 106.

Zrinyiana: A kéziratos művet felfedezői és első ismertetői Zrínyiének gondolták. Cf. MAJLÁTH AkÉrt 1891, pp. 410-413; KENDE, pp. XIV-XVI. A későbbi szakirodalom nagy valószínűséggel Czobor Mihálynak tulajdonítja. Cf. ZSÁK 1901, pp. 532; RAJKA 1917, pp. 17-79; stb. Zrínyi ismerte a Chariclia kéziratát, és eposza írásakor profitált belőle. Cf. KIRÁLY-KOVÁCS 1983, pp. 65-68, 283-285; BÁNKI-KAZINCZY 1985, pp. 1-38; KOVÁCS 1985, pp. 58-59.

427 Ms (R 3584)

[Miscellanea historico-politica - Italice.]

saec. XVII. 29,5 x 21 cm, 229 ff.

ff. 1r-9v: Il silentio su la punta del dito.

f. 10: Vacat.

ff. 11r-28r: Vita del eminentissimo signore cardinale Giulio Mazzarino. (f. 11v: Autore ad un suo amico. Parigi, 20. Gennaio 1650.)

ff. 28v-30v: Vacat.

ff. 31r-52v: La caduta di donna Olimpia (Maldachini).

ff. 53r-102r: Risposta del marchese di Caraccena al duca dell' Infantado. A végén: Milano, li 8. Ottobre 1650. Cf. no 428 Ms, ff. 33r-84r.

ff.103r-112r: Relatione dei Cosacchi al signor ambasciator veneto in Vienna Nicol(o) Sagredo.

f. 112v: Vacat.

ff. 113r-117v: Lettera scritta dalla regina d'Inghilterra al principe di Galles suo figlio, trad. nell'idioma italiano da Giovanni Francesco Biondo.

f. 118: Vacat.

ff. 119r-149r: La Italia depredata, cio(e) discorso politico.

ff. 149v-150v: Vacat.

ff. 151r-168v: Rimproveri in dialogo tra spagnoli e la Repubblica di Venetia.

ff. 169r-174v: Il ricorso di Pasquino.

ff. 175r-178r: La nativit(a) d'Italia.

f. 178v: Vacat.

ff. 179-184r: In Parigi. Raggioni di stato contro il ministero forestiere.

f. 184v: Vacat.

ff. 185r-192v: Le trombe spiritate.

ff. 193r-197r: Manifesta il re christianissimo le raggioni delle sue armi incaminate nel Regno di Napoli. A végén: Parigi, 26. Aprile 1648. Cf. no 430 Ms, ff. 25r-30r.

ff. 197v-198v: Vacat.

ff. 199r-229v: Lettera scritta dal duca dell'Infantado Ambasciator per sua maest(a) cattolica appresso la santit(a) di nostro signore Innocentio Xmo al marchese di Caracena ... A végén: Roma, 25. Agosto 1650. Cf. no 428 Ms, ff. 87r-107v.

Példányleírás: Pergamenkötés, két pár bőrszalaggal. Egykorú j elzetet nem tartalmaz. Végig egy kéz írása.

Azonosítás: KENDE MS 12; FERENCZI 1 12.

428 Ms (R 3581)

[Miscellanea historico-polica - Italice et Latine.]

saex. XVII. 22,5 x 30,5 cm, 291 ff.

ff. 1r-4v: 1647. 20. Decembre, Torino. Lettera di un milanese ad un napolitano suo amico.

ff 5r-13r: 1647. 25. Dec. Risposta di un napolitano alla lettera scritta di un milanese circa le turbulenze di Napoli.

ff. 13v-14v: Vacat.

ff. 15r-16v: Quaestiones quingue pro parte ordinum regni Portugaliae propositae Academiae. A végén: Ex officina Laurentii Anreres anno Domini 1649.

ff. 17r-32r: Sopra gli affari del mondo. f. 18r: Incipit: Discorso tra Pasquino e Marforio.

f. 32v: Vacat.

ff. 33r-84r: Risposta del Carraccena all'Infantado. A végén: Milano, li 8. Ottobre 1650. Devotissimo servitore il Marchese di Carrazena. Cf. no 427 Ms, ff. 53r-102r.

ff. 84v-86v: Vacat.

ff. 87r-107v: Lettera scritta dal duca dell'Infantado, ambasciator per sua maest(a) cattolica appresso la santit(a) di nostro signore Innocentio decimo al marchese di Caracena, governatore di Milano. A végén: Roma, 25. Agosto 1650. Servitore devotissimo il duca dell'Infantado. Cf. no 427 Ms, ff. 199r-229 v.

f. 108r-v: Vacat.

ff. 109r-118v: Instruttione del signore Balii di Valenze ambasciatore christianissimo al nuovo successore in Roma.

ff. 119r-126r: Instruzione tradotta dal spagnuolo lasciata dal signor conte d'Ognate, al signor duca dell'Infantado suo successore nell'ambasciaria di Roma.

ff. 126v-127v: Vacat.

ff. 128r-229r: Diplomáciai levelezés a mainzi és kölni választófejedelmek küldöttei és Franciaország követei között 1658. június-augusztus hónapjaiban. Közben ff. 188v-190v: vacat.

ff. 229v-230v: Vacat.

ff. 231r-235v: Incipit: Il regno di Candia fu diviso ...

f. 236r-v: Vacat.

ff. 237r-238r: Prophetia no. 7.

f. 238v: Vacat.

ff. 239r-247r: Relatione del regno di Persia.

f. 247v: Vacat.

ff. 248r-250v: Incipit: L'ingiusta guerra da turchi perfidiamente mossa alla serenissima Republica di Venetia ... A végén: Varsovia, die Januarii 1651.

f. 251r-v: Vacat.

ff. 252r-258r: Al santissimo pontefice Urbano VIII, capo della vera chiesa, vicario di dio Humile rimostranza per la desiderata pace d'Italia.

ff. 258v-259v: Vacat.

ff. 260r-271r: Della dannosa ma bene ischernita inquietezza del genio degli antichi galli.

ff. 271v-273v: Vacat.

ff. 274r-291r: Si spiega perch(e) siano effeminati nell'adornarsi e nel vestirsi i francesi ...

Példányleírás: Pergamenkötés, két pár zöld vászonszalaggal. Egykorú jelzetet nem tartalmaz. Végig egy kéz írása.

Azonosítás: KENDE MS 8; FERENCZI 110.

429 Ms (R 3585)

[Miscellanea politica - Italice.]

XVII. század. 26,7 x 19,5 cm, 246 ff.

ff. 1r-50r: Bilancio della corte di Roma.

f. 50v: Vacat.

ff. 51r-80v: Trattato di conclave in quanto attione humana sapendosi che principalmente (e) attione dello Spirito Santo.

ff. 81r-169v: Relatione del Serraglio del Gran Turco.

ff. 170r-v: Vacat.

ff. 171r-183v: Discorso politico d'abbracciarsi dalli prencipi d'Italia per stabilir la pace universale nel christianesimo et aumentare la cattolica religione, d'un devoto e fedel servitore. Vuosdellaiaor Juan Lomai de Hesobri [sic].

ff. 184r-186v: Vacat.

ff. 187r-245r: L'Achitofele overo il pravo politico.

ff. 245v-246v: Vacat.

Példányleírás: Piros bőrkötés, két pár hasonló bőrszalaggal. - A f. 1. rectón: 344. Végig egy kéz írása.

Azonosítás: KENDE MS 9; FERENCZI 113.

430 Ms (R 3586)

[Miscellanea politica - Italice.]

saec. XVII . 27,4 x 18,5 cm, 109 ff.

ff. 1r-24r: La papeide overo vaticinio del futuro conclave 1644.

f. 24v: Vacat.

ff. 25r-30r: Manifesta. Il re christianissimo le raggioni delle sue armi incaminate nel regno di Napoli. A végén: Parigi, 26. Aprile 1648. Cf. no 427 Ms, ff. 193r-197r.

f. 30v: Vacat.

ff. 31r-37v: Nativit(a) d'Italia.

f. 38r-v: Vacat.

ff. 39r-67r: Scrittura in forma di lettera scritta in ziffra dal re di Spagna al conte d'Ognate vice re di Napoli. A végén: Data in Madrid, li 27. Settembre 1649.

f. 67v: Vacat.

ff. 68r-94v: Il capucino confortatore.

f. 95r-v: Vacat.

ff. 96r-108r: Lettera scritta dal secretario Ballarino da Costantinopoli a suo figliuolo. A végén: Pera, li 30. Zugno 1649. Tuo padre N. N.

ff. 108v-109v: Vacat.

Példányleírás: Pergamenkötés; a bekötéshez felhasznált pergamenen egy aláírásra és kiadásra nem került latin okirat szövege, melyet Ivan Despotović javára állítottak ki Datum in arce nostra Cha[ktorn]ij anno Domini 1641. keltezéssel. Végig egy kéz írása.

Possessorok: f. 109v: Comes a Zrinio, Henrich DAUN kezével.

Azonosítás: KENDE MS 13; FERENCZI 114.

431 Ms (R 3587)

NANI, Giovanni Battista Felice Gasparo: [Due relazioni al senato veneto dalla Francia e da Vienna.]

ca. 1662. 26 x 21 cm, 91 ff.

ff. 1r-32r: Che e quanto potuto dare di rellatione al Senato il sig. cavall. Gio. Battista Nani nel ritorno fatto dall'ambasciata estraordinaria di Francia l'anno 1661.

ff. 32v-34v: Vacat.

ff. 35r-88v: Ch'e quanto il cavallier Gio. Battista Nani ha potuto riferire al Senato nel ritorno dall'ambasciata estraordinaria di Vienna dalla quale s'incamino nel ritorno che faceva verso Venetia l'anno 1660 a quella di Parigi.

ff. 89r-91v: Vacat.

Példányleírás: Pergamenkötés. Egykorú jelzetet nem tartalmaz. Végig egy kéz írása.

Azonosítás: KENDE MS 11; FERENCZI I I5.

432 Ms (R 3494)

[Tractatus militares - Hungarice.]

saec. XVII. 1650 előtt. 20 x 16 cm, 35 ff.

ff. 1r-15r: Eötődik karoly Czaszar idieben az militiarul irt tractatusbul valo extractus, minden rendekre nezve. - Kivonat Leonhardt Fronsperger: Vom Kayserlichem Kriegß Rechten, Malefitz und Schulhändlen Ordnung und Regiment ..., (Frankfurt am Mayn, 1565; 1573) c. munkájából.

f. 15v: Vacat.

ff.16r-34v: Svendy Lazar militiaiarul irt tractatusnak extractussa, minden rendekre nezve. - Kivonat Lazar von Schwendi: Kriegs Discurs von Bestellung des gantzen Kriegswesens (Frankfurt am Mayn, 1593) c. munkájából.

Példányleírás: Pergamenkötés, két pár zöld vászonszalaggal. Egykorú jelzetet nem tartalmaz. Elöl három üres levél. Végig egyetlen kéz írása.

Possessorok: A hátsó táblán, belül Heinrich DAUN kezével: Comes a Zrini.

Azonosítás: KENDE MS 7; FERENCZI 103.

Zrinyiana: A szöveg kiadása: SZÉCHY 1896-1902, t. II, pp. 216-289. Tartalmi ismertetését cf. MAJLÁTH AkÉrt 1891, pp. 407-408; MAJLÁTH HK 1891, pp. 269-271; SZÉCHY 1896-1902, t. I, pp. 218-229 (tévesen Zrínyi kezének tulajdonítva); HORVÁTH 1973, pp. 37-46 (az első extractus forrásának meghatározásával); HORVÁTH 1988, pp. 44-57.

433 Ms (R 4090)

(ZRÍNYI Miklós): Adriai Tengernek Syrenaya.

ca. 1650-1651. 31,7 x 20,8 cm, IV + 184 ff.

f. Ir: Címlap, lásd fent.

f. Iv: Vacat.

ff. IIr-IVv, 2r-4v: Idilium. Az hol egi Vadász ...

ff. 5r-8r: Idilium.

f. 8v: Vacat.

ff. 9r-17v: Obsidio Szigetiana. Pars I.

f. 18r: Vacat.

ff. 18v-25v: Pars II.

f. 26r: Vacat.

ff. 26v-36r: Pars III.

f. 36v: Vacat.

ff. 37r-45v: Pars IV.

ff. 46r-54r: Pars V.

f. 54v: Vacat.

ff. 55r-fi5v: Pars VI.

f. 66r-v: Vacat.

ff. 67r-76v: Pars VII. (ff. 69v-70r vacat!)

f. 77r: Vacat.

ff.77v-85v: Pars VIII.

f. 86r: Vacat

ff. 86v-94v: Pars IX.

f. 95r: Vacat.

ff. 95v-104r: Pars X.

ff. 104v-112v: Pars XI.

f. 113r: Vacat.

ff. 113v-122v: Pars XII.

f. 123r: Vacat.

ff. 123v-131v: Pars XIII.

f. 132r: Vacat.

ff. 132v-142r: Pars XIV.

ff. 142v-151r: Pars XV.

ff. 151 v-153v: Vacat.

ff. 154r-157r: Arianna sírása.

ff. 157v-159v: Vacat.

ff. 160r-162v: Fantasia poetica.

ff. 163r-164r: Te ki gyöniörködöl ...

ff. 165r-167v: Orfeus az szép Euridice után ...

ff. 168r-169r: Epigrammata.

ff. 169v-174v: Vacat.

ff. 175r-176r: Feszületre.

ff. 176v-184v: Vacat.

Példányleírás: Zöld pergamenkötés, két pár zöld vászonszalaggal. A metszésen piros-kék sávok. A gerincen: 8 [?] . Az első táblán, belül: 10. A szöveg túlnyomó része egyetlen ismeretlen kéz írása. A ff. 168r-169r Zrínyi Miklós írása. A kötet levélszámozása egykorú; az arab számozású f. 1. kivágva, de a szöveg folyamatosságában nincs törés.

Zrínyi bejegyzései: A ff. 168r-169r lévő négy autográf epigrammán (Szigeti Zrini Miklós; Deli Vid Sarkouich; Radiuoi es Juranich; Farkasich Peter) kívül számos saját kezű javítás: törlések, lapszéli jegyzetek, egész sorokra terjedő javítások; valamint latin magyarázatok, forrásra való hivatkozások. E bejegyzések bemutatását itt mellőzzük, regisztrálásuk Zrínyi költői művei kritikai kiadásának lesz a feladata.

Azonosítás: KENDE Ms 14 (a DAUN-féle rendezéskor a kötetre tévesen ragasztott, a Catalogus VII. 57. tételére utaló cédula hibájából a kéziratot ez utóbbival tartja azonosnak; valójában a VII. 57. tétel (no 316) alatt a Syrena nyomtatott kiadását kell feltételeznünk, mert a katalóguskészítő egyébként jelezte volna, hogy kézirat); FERENCZI 2.

Zrinyiana: A kézirat szövegének kiadása (sok hibával): SZÉCHY-BADICS 1906. Ismertetéséről, a nyomtatott kiadáshoz való viszonyáról cf. [KANYARÓ?] 1891, p.186; MAJLÁTH AkÉrt 1891, pp. 408-409; KENDE, pp. X-XIV; PISZAREVICS 1901, pp. 8-26; SZÉCHY 1896-1902, t I, 162-163 (két lap hasonmásával); NÉGYESY 1914, pp. 371-375, 467-469 (egy lap hasonmásával, p. 133); JENEI 1959, pp. 84-89; KLANICZAY 1964, pp. 356-359; KOVÁCS 1980, pp. 10-20; KOVÁCS 1982, pp. 23-45 (több lap és számos kisebb részlet hasonmásával); Kovács 1985, pp. 13-21; KOVÁCS 1987-1988, pp. 180-181.

434 Ms (R 4082)

(ZRÍNYI Miklós): [Elegia.]

ca. 1660. 31,7 x 20,8 cm, [2] ff.

ff. 1r-1v: Incipit: Elegh uolt Istennel Abraham jo kedue

ff. 2r-2v: Vacat.

Példányleírás: A félbehajtott ív jelenleg fekete könyvtári kartondossziéban. Egykorú jelzetet nem tartalmaz. Ismeretlen kéz írása.

Azonosítás: KENDE MS 2; FERENCZI 1. A KENDE-kiadvány p. XVII. szerint a kéziratot Albert ROTH találta meg a Blaeu-féle atlasz egyik kötetében. Vide no 227-228.

Zrinyiana: A tévesen autográfnak tartott kézirat első ismertetései és közlései: MAJLÁTH AkÉrt 1891, pp. 41316; KENDE, pp. XVI-XVII, 85-86; SZÉCHY 1896-1902, t. IV, pp. 467 (hasonmás). A kéziratról és a szövegről cf. NÉGYESY 1914, pp. 452-453; KLANICZAY 1964, pp. 62427; KOVÁCS 1982, pp. 12-14 (az egyik lap fényképével és az autográf jelleg cáfolatával); KOVÁCS 1985, pp. 21-22.

435 (BZ 222)

AESOPUS: Vita di Esopo frigio, prudente et faceto favolatore. Tradotta dal signor co. Giulio Landi. Alla quale di nuovo sono aggiunte le favole del medesimo Esopo, con molte altre d'alcuni elevati ingegni, ascendenti alla somma di 400, hora in gratia della studiosa giovent(u) illustrate, con l'interpretatione, et figure. Et in questa ultima impressione diligentemente reviste et corrette.

In Venetia, 1656, appresso Gio. Battista Brigna. 8o, 414 pp.

A p. 145. belső címlapon: Favole di Esopo frigio ...

Példányleírás: Fehér papírkötés. A gerincen: 399. Az első táblán, belül: 236.

Azonosítás: FERENCZI 460.

Zrinyiana: Áfium p. 211. idéz egy aesopusi mesét; de lehet, hogy Zrínyi ezt valamely közvetítő forrásból vette. Cf. FERENCZI EPhK 1917, p. 332; FERENCZI EPhK 1918, p. 261. (Vide no 393, 685.) Aesopus egy meséjére már ifjúkorában is utal: Szent László-beszéd p. 455. nyilván iskolai ismeretére támaszkodott, hiszen saját Aesopus-kötete későbbi kiadású.

436 (BZ 408)

ALL(E), Girolamo: La vedova svecese. Cio(e) la vita di Santa Brigida. Descritta dal P. maestro Girolamo All(e) provintiale nella sua religione, e lettor publico di scrittura sagra nel Studio di Bologna. Nella quale vi sono inserte osservationi historiche, politiche, e morali.

In Bologna, 1648, per Carlo Zenero. 12o, 235 pp.

Példányleírás: Pergamenkötés. A metszés zöldre festve. A gerincen: 460. Az előzéklevél versón: 185.

Azonosítás: FERENCZI 328.

Zrinyiana: A Szigeti veszedelem lehajló feszületmotívumához ösztönzést adhatott Szent Brigitta legendája. Cf. KIRÁLY-KOVÁCS 1983, 137-139 (a címlap hasonmásával).

437 (BZ 281)

a) ANDREINI, Francesco: Le bravure del capitano Spavento, divise in molti ragionamenti in forma di dialogo, di Francesco Andreini da Pistoia, Comico Geloso. Et in questa quarta impressione dal proprio autore ricorrette et aggiuntovi nel fine dieci nuovi ragionamenti dilettevoli, e curiosi.

In Venetia, 1624, appresso Vincenzo Somasco. 4o, 132 ff.

b) ANDREINI, Francesco: La seconda parte delle Bravure del capitano Spavento, di Francesco Andreini da Pistoia, Comico Geloso. Divisa in quaranta ragionamenti. Dedicata all'illustrissimo et eccellentissimo sig. D. Giovanni Medici l'anno 1617.

In Venetia, 1618, appresso Vincenzo Somasco. 4o, 84 ff.

Példányleírás: Kiadói kolligátum. Pergamenkötés. A gerincen: 570. Az első táblán, belül: 65. Az előzéklevél rectón: no 39.

Azonosítás: FERENCZI 401.

438 (BZ 388)

[Articuli Diaetales Posonienses anni 1655.]

[Viennae, 1655.] 2o parvo, [40] ff.

Címlap nincs, a kiadvány az articulusok szövegével kezdődik.

Példányleírás: Színes papírkötés.

Possessorok: Az előzéklevél rectón hivatalos dedikáció: Articuli Diaetales. Anni 1655. Pro Spectabili ac Magnifico Comite Nocolao [sic] a Zrinio, Regnorum nostrorum Dalmatiae, Croatiae et Sclavoniae Bano, Comitatum Zaladiensis et Simighiensis Supremo Comite, Agazonum nostrorum Regalium in Hungaria Magistro, Praesidij nostri Legradiensis Supremo Capitaneo, Camerario et Consiliario nostro etc.

Bejegyzések: A szöveg végén, a nyomtatott dátum alatt a hitelesítő aláírások: Ferdinandus - mellette piros császári viaszpecsét. Alatta: Georgius Szelepchény Episcopus Nitriensis mp. And. Ruthkay mp.

Azonosítás: KENDE 6; FERENCZI 593; RMK III, 1927.

439 (BZ 22)

ASTOLFI, Giovanni Felice: Della officina historica di Gio[vanni] Felice Astolfi, libri quattro. Nella quale si spiegano essempi notabilissimi, antichi, et modemi, a virt(u), et a diffetto pertinenti. Da' quali ponno agevolmente il professore di lettere, e d'armi, lo studioso d'historia, di poesia, di costumi, e di cose varie; et il curioso ancora trarre utilit(a) per correggere non pur i mancamenti altrui, ma i proprii, e d'incaminarsi nella strada delle virt(u). Con un'aggiunta di Accidenti seguiti, per havere alcuni finto temerariamente la persona altrui, e d'altri casi successi in diversi tempi. Aggiuntevi nel fine le Notitie del mondo di Lucio Ampelio; illustrate maggiormente con una nuova tavola in quest'ultima impressione.

In Venetia, 1659, per Gio. Pietro Brigonci. 4o, 504 pp.

Példányleírás: Papírkötés. A gerincen: 564. Az előzéklevél, versón: no 31.

Azonosítás: KENDE 9; FERENCZI 217. A mű 1622. évi kiadását vide no 17.

440 (BZ 233)

AUSONIUS, Decius: Decii Ausonii Burdigalensis viri consularis Varia opuscula diligenter recognita.

Basileae, apud Valentinum Curionem, anno 1523. 8o, 249 pp.

Példányleírás: Pergamenkötés. A gerincen: <84>, 508. Az első táblán, belül: 177. Az előzéklevél rectón: <84.>

Bejegyzések: Az első táblán: 1553 - és ismeretlen kéztől származó, a könyvtári címke által részben lefedett két latin distichon.

Azonosítás: FERENCZI 445.

441 (BZ 232)

BACON, Francis: Opere morali di Francesco Baccon, cio(e) Saggi morali, Sapienza degli antichi, Aggionta di sette saggi morali, Trentaquattro esplicationi delle sentenze di Salamone. Dedicate al molto illustre signor Giacomo Polvaro.

In Venetia, 1639, presso Antonio Bariletti. 12o, 327 pp.

Példányleírás: Papírkötés. A gerincen: 356 [?]. Az előzéklevél versón: 243.

Bejegyzések: p. 36. margóján rövid, értelmetlen bejegyzés.

Zrínyi bejegyzései?: A Saggi morali részben a pp. 14, 16, 21, 22, 26, 27, 35, 36, 45-47, 51, 54, 55. margóin figyelemfelhívó vízszintes ceruzavonások, melyek feltehetően Zrínyitől származnak.

Azonosítás: FERENCZI 444.

Zrinyiana: VI. disc.: a szerencséről szóló értekezés egy része (“leginkább a szerencsének formája ... nem akarnak cselekedni, jól cselekszik") Bacon egyik esszéjét követi egy darabig szinte szószerint, átvéve annak Livius-idézetét is, majd vitatkozik vele. Cf. BALOGH 1885, pp. 123-124; BERG 1946, pp. 132-134; KLANICZAY 1964, p. 419; NÉGYESY-KOVÁCS 1985, pp. 333-334. A fenti olasz kiadásban a részlet a Della Fortuna című “saggio morale"-ban található: pp. 72-73.

442 (BZ 401)

[BANCHIERI, Adriano]: Trastulli della villa, distinti in sette giornate, dove si legono [sic] in discorsi, e ragionamenti novelle morali, morteggi arguti, sentenze politiche, hiperboli favolose, casi seguiti, vivaci proposte, et rime, e lettere piacevoli, proverbi significanti, essempi praticati, paradossi faceti, detti filosofici, accorte risposte. Curiosit(a) dramatica del sig. Camillo Scaliggeri dalla Fratta (pseud. = Banchieri), l'Academico Vario. Con due tavole, una delle novelle, e l'altra delle cose pi(u) notabili.

In Venetia, appresso Gio. Antonio Giuliani, 1627. 8o, 336 pp.

Példányleírás: Piros papírkötés. A gerincen: 366. A metszésen, fölül: HY 119.

Bejegyzések: A hátsó védőlevél rectón olasz nyelvű feljegyzések pénzkiadásokról.

Azonosítás: FERENCZI 545. A szerző megállapítása NUC alapján.

443 (BZ 413)

BARCLAY, John: Jo[annis] Barclaii Argenis. Editio novissima. Cum nominum propriorum elucidatione hactenus nondum edita.

Venetiis, 1657, ex typographia Christophori Tomasini. 12o, 562 pp.

Példányleírás: A gerincen: 49<3>0. A második előzéklevél versón: 189.

Possessorok: Az első táblán, belül: <ex libris proprijs Pauli Budini mp.> Az első előzéklevél rectón ugyanez, szintén áthúzva.

Azonosítás: FERENCZI 332.

444 (BZ 316)

BARCLAY, William: Guilielmi Barclaii De potestate papae. An et quatenus in reges et principes seculares ius et imperium habeat. Liber posthumus. Eiusdem De regno et regali potestate. Adversus Buchananum, Brutum, Boucherium, et reliquos Monarchomachos, libri VI. Editio nunc primum in Germania adornata emendatior.

Hanoviae, impensis ac typis Willerianis, et consort. 1612. 4o, 825 pp.

Példányleírás: Szakadt pergamenkötés, két pár fehér bőrszalaggal. A metszés pirosra festve. Az első táblán, belül: 408.

Possessorok: A címlapon: Ex libris Mgri Alexandrj Mikulich.

Bejegyzések: A hátsó védőlevél versón Mikulich moralizáló, latin bejegyzése, Szent Ágostont idézve.

Azonosítás: FERENCZI 554.

445 (BZ 118)

Biblia sacra. Ex Sebastiani Castalionis postrema recognitione. Cum annotationibus ejusdem, et historiae supplemento ab Esdra ad Machabaeos, inde usque ad Christum, ex Josepho. Index praeterea novus, et is quidem locupletissimus.

Basileae, per Petrum Pernam, 1573. 2o, 1446 coll.

Példányleírás: Vaknyomásos fehér bőrkötés. A metszés pirosra festve. Az előzéklevél rectón: no 4.

Possessorok: A címlapon: M. Christophorus Steidlmaierus, Austriaca Mystes, nunc temporis Gmündae aulicus, me sibi die 10. Augusti, Anno Dei-Hominis 1605. comparavit. Ibid. más kézzel: Erhardus Artner 1635.

Azonosítás: FERENCZI 250.

Zrinyiana: Zrínyinek magától értetődően volt Bibliá-ja, valószínűleg több is, s feltehetően a Káldi-féle magyar fordítás is rendelkezésére állott. Hogy melyik kiadás volt állandó olvasmánya, a Zrínyi-könyvtár állományában fennmaradtak valamelyike, vagy egy ma már elveszett példány, az nincs tisztázva. A Zrínyi Biblia-ismeretére vonatkozó adatokat itt közöljük. Valamennyi művében megmutatkozik a Biblia alapos ismerete és hatása; gyakran említ bibliai példákat s különös előszeretettel idéz latinul szentenciákat belőle. Ez utóbbiak gyakran közvetítő forrásból származnak; s olykor fejből, pontatlanul idéz. Cf. FARKAS 1895, pp. 41826; FERENCZI EPhK 1917, pp. 329-336; HELLER 1925, pp. 65-106.

446 (BZ 331)

BOCCACCIO, Giovanni: I casi degl'huomini illustri di messer Giovan Boccaccio. Ne' quali si trattano molti accidenti di diversi principi, incominciando dalla creazion del mondo fin' al tempo suo, con l'istorie, e casi occorsi nelle vite di quelli. E i discorsi, ragioni, e consigli descritti dall'autore, secondo l'occorenza delle materie. Tradotti di lingua latina in volgare per M. Giuseppe Betussi. Con una nuova giunta fatta per messer Francesco Serdonai. Con due tavole l'una de capitoli, e l'altra copiosissima delle cose notabili.

In Fiorenza, per Filippo Giunti, 1598. 4o, 828 pp.

Példányleírás: Pergamenkötés. A gerincen: 370. Az első táblán, belül: 524.

Possessorok: A címlapon: Ex libris Matthaei Zuccati I. C.

Azonosítás: FERENCZI 547.

447 (BZ 300)

BODIN, Jean: Demonomania de gli stregoni, cio(e) furori, et malie de' demoni, col mezo de gl'huomini, divisa in libri IIII, di Gio[vanni] Bodino francese. Tradotta dal Kr. Hercole Cato. Nel primo de' quali si tratta, la natura de' demoni; la communanza di essi con gl'huomini, et de' mezi divini, et naturali per sapere le cose occulte. Nel secondo, si tratta l'arte profana, et i modi illeciti usati da' sortilegi, ove si scuoprono que' modi, o trappole, da quali l'huomo si deve guardare. Nel terzo, si ragiona de' modi leciti, et illeciti, per prevenire, o cacciare i sortilegi, malie, et maligni spiriti. Nel quarto, et ultimo, il modo di far inquisitione, et forma di proceder contra i sortilegi, et delle prove requisite per le pene contra di loro ordinate. Con una confutatione dell' opinione di Gio[vanni] Vuier; la quale serve per confermare quanto nell'opera si contiene, et contra quelli, i quali niente credono a cos(i) fatte materie. Di nuovo purgata, et ricorretta.

In Venetia, 1592, presso Aldo. 4o, 417 pp.

Példányleírás: Papírkötés. Körülvágatlan levelek. A gerincen: 126.

Azonosítás: FERENCZI 371.

Zrinyiana: Zrínyi ezoterikus érdeklődésével kapcsolatban cf. ZOLNAI 1938, p. 198.

448 (BZ 223)

BRUSONI, Girolamo: La poeta smarrita di Girolamo Brusoni. Finisce la gondola a tre remi, e il carozzino alla moda. All'illustrissimo signore il Signor D. Giacomo Maria Girolamo Stampa, marchese di Parona, cavagliere dell' Ordine di Calatrava, mastro di campo, questore del magistrato ordinario, e consigliere segreto di sua maest(a) catolica nello stato di Milano.

In Venetia, per Gasparo Storti, 1662. 12o, 444 pp.

A címlap előtt előzékcímlap és metszetes előzékcímlap is.

Példányleírás: Fehér papírkötés. A gerincen: 89 [idegen jelzet]. Az első táblán, belül: 240. Az előzéklevél rectón: no 89.

Azonosítás: FERENCZI 461.

449 (BZ 280)

BRUSONI, Lucio Domizio: L. Domitii Brusonii Contursini Lucani, viri clarissimi Facetiarum exemplorumque libri VII. Opus quidem eximium, ac mirabili cum rerum tum sententiarum scitu dignissimarum atque iucundissimarum varietate refertissimum. Nunc primum ab innumeris, quibus scatebat, erratorum monstris repurgatum, inque lucem editum, opera ac studio Conradi Lycosthenis Rubeaquensis.

Basileae, ex officina Nicolai Brylingeri, (1559). 4o, 494 pp.

Példányleírás: Pergamenkötés. A gerincen: 968. Az első táblán, belül: 76. A címlapon: no 37.

Possessorok: A hátsó táblán, belül: Sum Joannis Liszthij [Listi I. János] Transsyl. secretarij Imp. Ferdinandi ... - a folytatás olvashatatlanná fakult.

Azonosítás: FERENCZI 400.

450 (BZ 203)

CALANIUS, Prosperus: Prosperi Calanii Sarzinensis medici excellentissimi Paraphrasis in librum Galeni de inaequali intemperie. Huic alia quaedam, eodem autore, medicinae candidatis haud vulgariter profutura, subiecimus, quae pagella proxime sequens declarabit.

Apud Seb. Gryphium Lugduni, 1538. 4o, 287 pp.

Példányleírás: Fatáblás, vaknyomásos félbőr kötés. A gerincen: 491.

Possessorok: Az első táblán, belül az olvashatatlanságig áthúzott bejegyzés 1592-ből. A címlapon: In Vsum Georgij Ayblingerj J. V. Licentiatj. Ex dono charissimi et uenerandi loco parentis et affinis D. Jacobj Moserj J. V. Doctoris et Oetingensis Consiliarij et Cancellarij. Anno Dnj. M. D. CXII. mensis Julij 15. idibus Julij.

Bejegyzések: Legalább 6-7 ismeretlen XVI-XVII. századi kéz sűrű, laponkénti latin jegyzetei.

Azonosítás: FERENCZI 526.

451 (BZ 154)

CAMPANA, Cesare: Delle historie del mondo, descritte dal sig. Cesare Campana, gentil'huomo aquilanno. Volume primo, che contiene libri dieci. Ne' quali diffusamente si narrano le cose avvenute dall'anno 1570. fino al 1580. Nouvamente stampate, con gli argomenti a ciascun libro. Con una tavola de' nomi proprii, et delle materie.

In Venetia, appresso Giorgio Angelieri, et compagni, 1599. 4o, 584 pp.

Példányleírás: Pergamenkötés, két pár bőrszalaggal. A gerincen: 154. Az első táblán, belül: 93.

Possessorok: A címlapon: De ferrani e amicj [?].

Bejegyzések: Ismeretlen XVI. századi kéz olasz margójegyzetei. Ceruzás figyelemfelhívó vonások.

Azonosítás: FERENCZI 292.

452 (BZ 279)

CAMPANA, Cesare: Delle historie del mondo, descritte dal sig. Cesare Campana, gentil'huomo aquilano, libri tredici. Ne' quali si narrano le cose avvenute dall'anno 1580, fino al 1596. Con un discorso intorno allo scrivere historie; et con gli argomenti a ciascun libro. Et nel principio una tavola copiosa delle cose pi(u) notabili contenute nell opera.

In Venetia, per Giorgio Angelieri, et compagni, 1596. 4o 470 + 288 pp.

A Seconda parte ... belső címlap nélkül.

Példányleírás: Pergamenkötés, egy pár fehér bőrszalaggal. A gerincen: 154. Az előzéklevél versón: 317 [?] .

Azonosítás: FERENCZI 399.

453 (BZ 102)

CARAMUEL LOBKOWITZ, Juan: Caramuelis dominicus, hoc est venera-Caporali, del medesimo di nuovo reviste, et accresciute.

In Venetia, 1662, presso Zaccaria Conzatti. 8o, 381 pp.

Példányleírás: Papírkötés. A gerincen: 617. Az előzéklevél versón: 241.

Azonosítás: FERENCZI 317.

454 (BZ 16)

CARAMUEL LOBKOWITZ, Juan: Caramuelis dominicus, hoc est venerabilis P. dominici a Jesu-Maria, Parthenii Ordinis Carmelitarum excalceat. generalis, virtutes, labores, prodigia, ecstases, et revelationes. Quibus lectorum instituitur ingenium, et voluntas formatur. Est opus universis ascetis et contemplativis; nec non rerum publicarum rectoribus, concionatoribus, liberalium artium, et sublimium scientiarum professoribus maxime necessarium. Historiae enim eruditus contextus plerasque omnes quaestiones et difficultates, quae criticam, arithmeticam, geometriam, logarithmicam, musicam, etc. dialecticam, physicam, metaphysicam, jurisprudentiam, politicam, theologiam scholasticam moralemque, nec non medicinam concernunt, ingeniose dilucidat, et saecularium, et regularium mores ad leges generosas elimat. Authore reverendissimo et illustrissimo D. D. Joanne Caramuele, S. theol. doctore, Monsserratensium et Disenbergensium abbate, sacrae caesareae maiestatis sacellano, concionatore, consiliario, denominato episcopo Rosonensi et Regino-hratzensi.

Viennae in Austria, apud Matthaeum Cosmerovium, sacrae caesareae majestatis aulae typographum, anno a ChrIsto DeI fILIo e MarIa nato ( =1655). 4o, 616 Pp

Példányleírás: Pergamenkötés, két pár zöld vászonszalaggal. A bekötéshez latin kéziratos kódexből származó pergament használtak föl. A gerincen: 556. Az előzéklevél rectón: no 21.

Azonosítás: KENDE 120; FERENCZI 233.

455 (BZ 189)

GAUSSIN, Nicolas: La corte santa del P. Nicol(o) Caussino. Trasportata dal francese dal sig. Carlo Antonio Coccastello. All'illustrissimo et reverendissimo signor, signor colendissimo, il signor abbate Francesco Tonti.

In Venetia, 1637, appresso Marco Ginammi. 8o, 410 pp.

Példányleírás: Pergamenkötés, két pár fehér bőrszalaggal. Egykorú jelzetet nem tartalmaz.

Possessorok: A címlapon: fratris Theodori de Mantua. Az első táblán, belül Heinrich DAUN kezével: Comitis a Zrinio.

Bejegyzések: Hátul, az utolsó védőlevél versón ismeretlen XVII. századi kéz bejegyezése: Deus propter Sanctum tuum miserere mihi. (Dr. 8. tévesen Zrínyinek tulajdonítja.)

Zrínyi bejegyzései:

hátsó táblán, belül: I fiumi sono tributarij al mare sino al ultima / goccola [sic] di aqua. (Dr. 8.)

Azonosítás: KENDE 43; FERENCZI 502.

Zrinyiana: A könyv helyéről és irányzatáról Zrínyi politikai tárgyú könyvei között cf. KLANICZAY 1985, pp. 186-187. Zrínyi bejegyzéséről cf. KOVÁCS 1987-1988, p. 184.

456 (BZ 329/III a)

GAUSSIN, Nicolas: La corte santa del P. Nicol(o) Causino della Compagnia di Gies(u). Parte terza, che contiene le massime delle due corti, santa e profana. Tradotta dal francese dal co. Teofilo Forni, gentilhuomo della camera della regina di Polonia e di Svetia. All'illustrissimo e reverendissimo sig. monsignor Marco Antonio Vicentini, dell'una e l'altra Signatura della Santit(a) del N. S. referendario, abbreviatore del Parco Maggiore, e vicelegato di Bologna.

In Bologna, 1652, per Carlo Zenero. 8o, 1029 pp.

Előzékcímlapon: Le massime del P. Nicol(o) Causini.

Példányleírás: Papírkötés. A gerincen: No 236 [idegen jelzet]. Az első táblán, belül: 401.

Azonosítás: FERENCZI 548. Másik példánya: no 528. A t. II. nincs meg a zágrábi Zrínyi-könyvtárban.

Zrinyiana: Vide no 455.

457 (BZ 329/II)

CAUSSIN, Nicolas: Gli huomini di stato e di Dio della corte santa del M. R. padre Nicol(o) Causini della Comp. di Gies(u). Parte seconda. Tradotta dal francese dal co. Teofilo Forni, gentilhuomo della camera della regina di Polonia e di Svetia. All'altezza serenissima della sig. duchessa di Mantova, etc.

In Bologna, per Carlo Zenero, 1650. 8o, 594 pp.

Előzékcímlapon: Gli huomini di stato e di Dio.

Példányleírás: Papírkötés. A gerincen: 357.

Azonosítás: Ferenczi 548. A könyv valójában a t. V., melyből a Parte prima nincs meg a zágrábi Zrínyi-könyvtárban, miképpen a t. IV. sem.

Zrinyiana: Vide no 455.

458 (BZ 43/I-II)

CHEMNITZ, Martin: Examinis concilii Tridentini, per dom. D. Martinum Chemnicium scripti opus integrum. Quatuor partes, in quibus praecipuorum capitum totius doctrinae papisticae, firma et solida refutatio, tum ex sacrae scripturae fontibus, tum ex orthodoxorum patrum consensu, collecta est, uno volumine complectens. Ad veritatis christianae, et antichristianae falsitatis cognitionem, perquam utile et necessarium. In prima parte huius examinis explicantur hi loci: De traditionibus. De peccato originis. De concupiscencia. De vocabulo peccati. De conceptione B. Virg. De operibus infidel. De libero arbitrio. De iustificatione. De fide. De bonis operibus. Cum indice diligentissime collecto, qui praeter materiam doctrinae, scripturae quoque testimonia explicata, aut ita citata, ut explicata videantur nec non patrum auctoritates, promptissime subministrat.

1599, Francofurti ad Moenum. 4o, 342 + 442 pp.

Belső címlapon: Secunda pars examinis decretorum concilii Tridentini ...

Példányleírás: Aranynyomásos, fehér bőrkötés, két pár zöld vászonszalaggal. A metszés zöldre festve, aranyozott, csillagos díszítéssel. A gerincen: 278.

Possessorok: Az első táblán, aranynyomással: [I.] H S (az első betűt a könyvtári címke takarja) 1600. A címlapon: Ex possessione Matthaej Herpij Sz.

Azonosítás: FERENCZI 520

459 (BZ 43/III-IV)

CHEMNITZ, Martin: Tertia pars examinis decretorum concilii Tridentini, complectens explicationem locorum. De virginitate. De coelibatu sacerdotum. De purgatio; et De invocatione sanctorum. Adiecta est in singulis locis historia certaminum inde usque ab apostolorum temporibus. Authore Martino Chemnicio D.

Francofurti ad Moenum, 1599. 4o, 362 + 273 pp.

Belső címlapon: Quarta et postrema pars examinis concilii Tridentini ...

Példányleírás: A kötés és a metszés mint az előző I-II. kötetnél (no 458). A gerincen: 279. Az előzéklevél versón: 136.

Possessorok: Az első táblán, aranynyomással: [I.] H S (az első betűt a könyvtári címke takarja) 1600.

Azonosítás: FERENCZI 385.

460 (BZ 220)

COSTO, Tomaso: Le otto giornate del fuggilozio di Tomaso Costo ove da otto gentilhuomini e due donne si ragiona delle Malizie di femine, e trascuragini di mariti. Sciocchezze di diversi. Detti argutti. Fatti piacevoli, e ridicoli. Malvagit(a) punite. Inganni maravigliosi. Detti notabili. Fatti notabili, et essemplari. Con molte bellissime sentenze di gravissimi autori, che tirano il lor senso a moralit(a). E con tre copiosissime tavole l'una delle persone, e de gli autori citati nell'opera, l'altra del contenuto delle novelle, e la terza delle sentenze gi(a) dette.

In Venetia, 1620. 8o, 617 pp.

Példányleírás: Pergamenkötés. A gerincen: 336. Az első táblán, belül 180.

Zrínyi bejegyzései:

hátsó védőlevél rectón:

Io amo chi mi struge

E seguo ogni or chi fuge

E chi mi uccide il mio morir non crede

Tal de miseri amanti e la mercede

Crudellissimo amore

Che mi disface il core

Con che giustitia fai che sempre mora

Chi le bellezze immortal in te adora

Cf. Costo p. 139:

“Crudelissimo Amore,

che m'impiagasti il core.

Con che giustizia fai, che sempre mora

Chi bellezza immortale in terra adora?

I'amo chi mi strugge,

E seguo ogn'hor chi fugge.

E chi m'uccide il mio morir non crede,

Tal de' miseri amanti (e) la mercede,

Potessi almen finire

Colpianto il mio languire,

Che'n lagrime cangiando il mio gran foco,

Farei fiumi, e torrenti in ogni loco.

Ma s'(e) per proprietate

Amor senza pietate,

Come far(a) morir, per trar di stento,

Un, che vivendo more ogni momento?"

(Dr. 9. hibásan.)

Azonosítás: KENDE 54 (közli a bejegyzés első 4 sorát is); FERENCZI 1/c.

Zrinyiana: Zrínyi olasz versbejegyzéséről cf. Kovács 1979. pp. 162-163; Kovács 1982, pp. 18-20 (a címlap és a bejegyzés hasonmásával); Kovács 1985, pp. 26, 104-107, 353; Kovács 1987-1988, p. 181.

461 (BZ 86)

a) Della famosissima Compagnia della Lesina dialogo, capitoli e ragionamenti. Con l'assottigliamento in tredici punture della punta d'essa Lesina. Alla quale s'(e) rifatto il manico in trenta modi, doppo quelli in venti altri. Poi si danno cinquantacinque ricordi di filocerdo de' risparmiati, tredici spaghi di M. Uncino Tanaglia, la cassettina da riporvi la Lesina, et utilissimi precetti della Compagnia a' suoi massai. Con la nuov'aggiunta del modo di ricevere li novitii, delle pene debite a' cattivi lesinanti, di tre consulti delle matrone per entrare in questa Compagnia. E de gli avvertimenti sopra le malitie de' contadini. Post insieme dall'academico speculativo e raccolti dallo economo della spilorceria. Con la tavola delle cose pi(u) notabili.

In Venetia, 1627, appresso Ghirardo, et Iseppo Imberti fratelli. 8o, 109 ff.

b) Continuatione de gli ordini, et capitoli della Compagnia della Lesina. Nella quale si contiene il modo di recevere novici, et le punitioni, che si danno a chi trasgredisce gli ordini di detta Compagnia. Compositione dello speculativo academico et cittadino venetiano.

In Venetia, 1619, appresso Gio. Battista Bonfadino. 8o, ?0 ff.

A f. 30. belső címlapon: Consulto delle matrone ...

Példányleírás: Kiadói kolligátum? A gerincen: 610; 86. Az első táblán, belül: 246. Az előzéklevél rectón: 86.

Azonosítás: FERENCZI 488.

462 (BZ 16?)

DEL RIO, Martin-Antoine: Disquisitionum magicarum libri sex, quibus continetur accurata curiosarum artium, et vanarum superstitionum confutatio, utilis theologis, iurisconsultis, medicis, philologis. Auctore Martino Del Rio, Societatis Jesu presbytero, LL. licentiato, et theologiae doctore, olim in academia Graetzensi, et Salamanticensi publico sacrae scripturae professore. Prodit opus ultimis curis longe et auctius et castigatius.

Moguntiae, sumptibus Petri Henningii bibliopolae, anno 1624. 8o, 1070 pp.

Példányleírás: Pergamenkötés; a bekötéshez felhasznált, kódexből szármázó pergamenen latin szöveg maradványai. Az előzéklevél versón: 384.

Possessorok: Az előzéklevél versón Zrínyi “Nemo me ... 1646" exlibrise, a jelmondattal. A címlapon: Sum Stephanj Jona mppa 1625. Alatta két kereszt alakban elhelyezve Jóna jelmondata: Post tenebras - Spero lucem, és Non desperer - Meliora lapsis.

Bejegyzések: Néhány helyen aláhúzások a szövegben.

Azonosítás: KENDE 58; FERENCZI 302.

463 (BZ 231)

a) (DONZELLINI, Girolamo; ed.): »Epistolae principum, rerum publicarum, ac sapientum virorum. Ex antiquis et recentioribus, tam Graecis, quam Latinis historiis et annalibus collectae. Opus ... nunquam antea editum.«

(Venetiis, apud Jordanum Zilettum, 1574.) 8o, 418 pp.

b) NIGER, Franciscus: Francisci Nigri De conscribendis epistolis tractatio. Libanii sophistae eiusdem generis libellus e Graeco in Latinum conversus. Omnia denuo, ad fidem castigatissimorum exemplarium, quam diligentissime restituta.

Venetiis, apud Altobellum Salicatium, 1573. 8o, 72 pp.

Példányleírás: Könyvkötői kolligátum. Pergamenkötés, rajta tollal: EPISTOLAE; két pár zöld vászonszalaggal. A gerincen: 487. Az a) mű címlevele hiányzik.

Possessorok: Az első táblán vaknyomással: “..O L A 1563" - az első két betűt a könyvtári címke takarja. Az első táblán, belül: Ex numero librorum <Stephani[?]> Arnhemiensis. Alatta más kézzel: Ex dono praenominatj <Stephanj> hunc mihi uendico librum Erasmus a Dietrichstain. Datus est mihi in uinculum perpetuj amorjs recordationisque nunquam intermoriturae. Pragae. Alatta más kézzel: Emi per 35 ks. Az a) mű számozatlan f. 12 versón, az index után: In Silentio et Spe. Andreae Ruthkay mp. A b) címlapon: Andreae Ruthkay mp. A hátsó táblán, belül: Quid miraris dom (...) / Comitatus Nittriensis Scepusiensis GJ.

Azonosítás: FERENCZI 465. Az a) mű címlapja NUC alapján.

464 (BZ 200)

DREXEL, Jeremias: Hieremiae Drexelii e Societate Jesu Opera. Cum indice quadruplici, et symbolis aeneis, coniunctim in lucem data. Editione altera.

Monachii, apud Melchiorem Segen bibliopolam et Nicolaum Henricum electoralem typographum, anno 1629. 4o 1144 pp.

Példányleírás: Vaknyomásos bőrkötés, két pár rézcsattal. A metszés aranyozva. Az előzéklevél rectón: no 65; a versón: 460.

Possessorok: Az első táblán, belül Zrínyi “Sors bona ... 1652" ex librise. A címlapon: Collegij Societ. Jesu Graecij Catalogo inscriptus 1646. A hátsó táblán, belül, Heinrich DAUN kezével: Nro. Ex libris comiti Adami a Zrinio.

Azonosítás: FERENCZI 528.

465 (BZ 133 a)

Exemplar reconciliationis cum Hungaris factae 23. Junii, anno 1606, nec non conditiones pacis Turcicae.

Patakini, typis illustrissimae principis, excudebat Georgius Renius, anno 1653. 2o 582 pp.

A p. 31: Incipiunt articuli regni Hungariae ... ab anno 1608 usque ad novissimam dietam anni 1649.

Példányleírás: Pergamenkötés. A gerincen: 104.

Azonosítás: KENDE 66; FERENCZI 258; RMK II, 791.

466 (BZ 133 b)

Exemplar reconciliationis ...

A no 265. másik példánya.

Példányleírás: Pergamenkötés. A gerincen: 105.

Azonosítás: KENDE és FERENCZI nem jelöli; RMK II, 791.

467 (BZ 246)

[FERNAŇDEZ, Gerónimo]: La seconda parte dell'historia del valorosissimo prencipe don Belianis, figliuolo dell'imperatore don Belanio di Grecia. Tradotta di lingua castigliana in italiana da Oratio Rinaldi bolognese.

In Venetia, appresso Sebastiano dalle Donne, [1587]. 8o 165 ff.

Példányleírás: Pergamenkötés, két pár fehér bőrszalaggal. A bekötéshez felhasznált, kódexből származó pergamenen latin szöveg maradványai. A gerincen: 408. A címlapon: 155.

Bejegyzések: A hátsó táblán, belül ismeretlen XVII. századi kéz számításai, tollpróbái.

Azonosítás: FERENCZI 359. A hiányzó adatok NUC alapján.

468 (BZ 257)

FOXE, John: Rerum in ecclesia gestarum, quae postremis et periculosis his temporibus evenerunt, maximarumque per Europam persecutionum ac sanctorum Dei martyrum, caeterumque rerum si quae insignioris exempli sint, digesti per regna et nationes commentarii. Pars prima. In qua primum de rebus per Angliam et Scotiam gestis, atque in primis de horrenda, sub Maria nuper regina, persecutione, narratio continetur. Autore Joanne Foxo Anglo.

Basileae, per Nicolaum Brylingerum et Joannem Oporinum, (1559). 2o, 732 pp. Példányleírás: Pergamenkötés, két pár fehér bőrszalaggal. A gerincen: <133>, 553. Az előzéklevél rectón: no 18; a versón: 361.

Azonosítás: FERENCZI 418.

469 (BZ 184)

a) [FRANCKEN, Christian?]: Dolium Diogenicum strepitu suo collaborat dynastis christianis bellum in Turcas parantibus.

(Pragae, 1594. ] 4o, 12 ff.

b) DOMANNUS, Joannes: Joannis Domanni Pro Westphalia ad Cl. V. Justum Lipsium apologeticus. Editio Germana, quam solam autor suam agnoscit.

Helmaestadii, in illustri Julia Academia, ex officina Jacobi Lucii, anno 1591. 4o, 36 ff.

c) FRANCKEN, Christian: Analysis rixae christianae, quae imperium turbat, et diminuit Romanum. Auctore Christiano Francken Gardelebiense.

Pragae, in officina Schumaniana, anno 1595. 4o, 12 ff.

d) RANTZAU, Heinrich von: Calendarium Ranzovianum astronomicum et ecclesiasticum, anni a nato Christo 1592, a prima creatione 5554, a diluvio 3898, a primo Paschate 3101, a prima Oldenburgicorum comitum in reges Daniae electione 144. Ab ultima Dithmarsiae victoria 35. Indictionis 5. Numeri aurei 16. Cycli solaris 5.

1592, Lipsiae, (ex officina typographica Abrahami Lambergi). 4o, 20 ff.

e) De expedita Hollandiae, Zelandiae, et ditionis Ultraiectensis expugnatione, ad serenissimum regem Hispaniarum, et illustrissimos eius principes, brevis consultatio.

Luxemburgi, 1591. 4o, 13 ff.

Példányleírás: Könyvkötői kolligátum. Vaknyomásos bőrkötés. A gerincen: 236 (ugyanott a kötet tartalmáról: Caselli et aliorum orat: - ami voltaképppen a no 347. kötet tartalmára utal). Az első táblán, belül: 466.

Possessorok: Az első táblán, belül Zrínyi “Nemo me ... 1646" exlibrise, a jelmondattal.

Azonosítás: KENDE 191; FERENCZI 504. A kötet valamikor egységet alkotott, a gerincre írt cím alapján, a no 347. alatti Caselius-kolligátummal.

470 (BZ 265)

FREYTAG, Adam: L'architecture militaire ou la fortification nouvelle, augmentée et enrichie de forteresses réguli(e)res, irréguli(e)res, et de dehors; le tout (a) la practique moderne par Adam Fritach mathematicien.

A Leide, chez les Elzeviers, 1635. 4o magno, 179 pp. + 185 tabb.

Példányleírás: Vaknyomásos bőrkötés. Az első táblán, belül: 470.

Bejegyzések: A tab. 180. versón olvashatatlanságig áthúzott, nagy M-mel kezdődő szó, vagy név. A pp. 121-128. újkori kutató kezétől származó ceruzás jegyzetek: a Tábori kis tracta Rónai Horváth Jenő-féle kiadásának megfelelő lap számai.

Azonosítás: KENDE 74; FERENCZI 262.

Zrinyiana: A Tábori kis tractá-nak a táborhelyekről szóló része Freytag előadását és ábráit követi, s a szerzőre Zrínyi név szerint is hivatkozik. Cf. SZÉCHY 1896-1902, t. I, p. 236; MARKÓ 1939, p. 65. Hogy Zrínyi a fenti francia kiadást használta, nem pedig az öt évvel korábbi latint, azt az bizonyítja, hogy a Freytagtól átvett részlet elején két ízben is a katonát szoldat-nak nevezi a francia szó mechanikus átvételével, s csak néhány sorral később helyettesíti az idegen szót a magyar vitéz-zel.

471 (BZ 277)

GABELMANN, Nicolaus: Nicolai Gabelmanni Germani Monomachiae Hungaroturcicae carminum libri duo. Ad illustrissimum D. et magnanimum heroem D. Franciscum de Nadasdy perpetuum terrae Fogeras [sic] et comitatum Semproniensis, Castriferrei Comitem etc. Adiectae sunt aliae duae odae, altera de strage Turcarum Sarkansigethana, altera de fertilitate Hungariae. Lege, iudica.

Patavii, 1590, apud Paulum Meiettum. 4o, 56 pp.

Példányleírás: Pergamenkötés. A gerincen: 35 [idegen jelzet]. Az előzéklevél versón: no 35.

Possessorok: A címlapon: Nobili ac prudentissimo viro D. Thomae Nagy Judici Semproniensi aequissimo, Memoriae gratia misit patauii Gablmannus 17 Junij Ao. [15]90.

Azonosítás: KENDE 77; FERENCZI 397; App. Hung. 532.

472 (BZ 39)

GENTILI, Alberico: Alberici Gentilis De legationibus libri tres.

Londini excudebat Thomas Vautrollerius, 1585. 4o, 146 pp.

Példányleírás: Pergamenkötés, két pár piros vászonszalaggal. Az első táblán, belül: 209. A címlapon: no 40.

Azonosítás: FERENCZI 496.

473 (BZ 115)

GESNER, Konrad: Conradi Gesneri medici Tigurini Historiae animalium, lib. I. de quadrupedibus viviparis. Opus philosophis, medicis, grammaticis, philologis, poetis, et omnibus rerum linguarumque variarum studiosis, utilissimum simul iucundissimum futurum.

Tiguri, apud Christ. Froschoverum, anno 1551. 2o, 1104 pp.

Példányleírás: Fatáblás bőrkötés, két pár rézcsattal. Az előzéklevél rectón: no 3; a versón: 411.

Possessorok: Az első táblán, belül, Heinrich DAUN kezével egy beragasztott cédulán: Comitis a Zrinio. Lejjebb, más kézzel: Sum Joannis Listij [Listi III. János] L. B. in Köpchen. Dono datus est liber iste a me suprascripto Ex. Comiti Nicolao Zrinio Croatiae Bano Domino meo Charissimo. A címlapon: Munificentia Dominorum Bossany de Redek 1576 Zachariae Mossoczj Episcopi Tinninien. Ibid.: Ex libris Georgij Branik de Ujhelly ab Ao 1643. - a p. 414. lévő bejegyzése szerint 1650-ben még övé a könyv. A címlapon még egy bejegyzés kivágva.

Bejegyzések: Branik, Mossóczy és egy ismeretlen kéz (Listi?) latin és magyar glosszái, margójegyzetei. A bejegyzések egy részét Dr. 144-183. tévesen Zrínyinek tulajdonította.

Azonosítás: KENDE 80 (a bejegyzéseket tévesen Zrínyinek tulajdonítja); FERENCZI 242.

474 (BZ 391)

GUICCIARDINI, Lodovico: Omnium Belgii, sive inferioris Germaniae regionum descriptio. Ludovico Guicciardino nobili Florentino auctore. Recens ex idiomate Italico, ad exemplar tertium ac postremum ab ipso auctore recognitum, magnaque passim accessione locupletatum, in Latinum sermonem conversa. Regnero Vitellio Zirizaeo interprete. Insertis passim cum regionis cuiusque, tum et urbium quoque praecipuarum tabulis geographicis. Adjectisque, supplendo et illustrando Guicciardino, nonnullis additamentis.

Amstelrodami [sic], excudebat Guilielmus Janssonius, sub signo solarii, anno 1613. 2o, 315 pp.

Példányleírás: Pergamenkötés. A gerincen: 552. Az előzéklevél rectón: no 17; a versón: 306.

Possessorok: A címlapon: Francisci Listij.

Azonosítás: KENDE ZÁ 10; FERENCZI 256.

475 (BZ 379)

HELTAI Gáspár: »Chronica az magyaroknac dolgairol: mint iöttec ki a nagy Scythiaból Pannoniában. Es mint foglaltac magoknac az országot. Es mint birtác aszt hertzegröl-hertzegre, es királyról-királyra, nagy soc tusakodássockal és szántalan soc viadallyockal. Mellyet Heltai Gaspar megírta magyar nyeluen, es ez rendre hoszta az Bonfinius Antalnac nagy könyuéböl és egyeb historias könyuekböl nem kiczin munkáual.«

(Colosvarot 1575, Heltaj Gasparne.) 2o, 208 ff.

Példányleírás: Vaknyomásos bőrkötés. A címlevél hiányzik. Egykorú jelzetet nem tartalmaz.

Possessorok: A hátsó táblán, belül Heinrich DAUN kezével: Comitis a Zrinio.

Bejegyzések: Ismeretlen XVII. századi kéz latin jegyzetei, tollpróbái a szöveg végén, f. 208r.

Zrínyi bejegyzései?: A könyv számos helyén aláhúzások, figyelemfelhívó jelek talán Zrínyi kezétől: f. 18r, 17. sor; f. 38r, 14. sor (“Canisaban"); f. 45v, alulról 20. sor; f.54r, alulról 11. sor; f. 56r. alulról 13, 9, 8. sor; f. 57, 17. sor; f. 69r, 3~4. sor; f. 73v, 2. bekezdés; f.76r, alulról 17. sor; f. 78r, 1. bekezdés; f. 82v, alulról 7, 5. sor; f. 83r, 4. bekezdés (“ Szüle kedig [t.i. Szilágyi Erzsébet] eszt a Máttyást Colosvárot"); f. 83v, 2. bekezdés (Hunyadi dicsérete); f. 84r, 9. sor; f. 84v, 10. sor; f. 122r, felül (Giskráról); f. 137r, 5. sor (“Kiniszi Pál"); f. 150v, XXXVIII. része címe (“Mattyas kiralynac a romai Frideric czászár ellen valo hada"); f. 165v, felül (a hamisan ítélkezők büntetéséről). A könyvben több margójegyzet is található, melynek írásképe a Zrínyiére emlékeztet. Ugyanakkor tartalmilag e bejegyzések meglehetősen primitívek, többnyire csak megismétlik Heltai szavait, nem emlékeztetve Zrínyi jegyzetelési gyakorlatára. Bár Heltai kötetét érett korában is forgatta, a jegyzetek esetleg még tanuló korából származhatnak. DRASENOVICH ezeket nem ismeri - vagy nem tartotta Zrínyiének. Egy részük a könyv későbbi be-, vagy újrakötésekor megcsonkult.

f. 51r: “[III.] Bela k. szörzé a suplicalásnác módiát" - A margón: vk [...] / m[...] / mosk[...].

f. 73r: “Az üdöben ket attyafi a Paleologus nemzetből veszédnec vala egymással a görög Czaszári birodalomért. Es az egyic el küldte a Törökekhöz, és azzokat hivatá segítségül ..." - A margón: Ith hyuot / Török / segets[eget].

f. 73v: Nikápolynál a franciák “mikoron a Töröc sereg eleybe iutottanac volna, minnyáian le szekénec az louakról, és el boczátván a lovakat, gyalog kezdénec vini a Törökeckel." - A margón: [..] az fran/[ci]ak gia/[lo]gh szal/[na]k es/[u]gh wijnak.

Ibid.: A nikápolyi vereség leírása. - A margón olvashatatlanná vált bejegyzés.

f. 101 v: Hunyadi János címeréről. - A margón: Notae.

f. 107r: Hunyadi János betegsége. - A margón: NB.

f. 134r: Moldvabányán egy foglyot hoznak Mátyás király elé - A margón: Az megleh[et].

f. 161 v: “Mátyás megszálá Kőszeget és keves munkával megvövé aszt" A margón: Megh / veszy / Közöget.

f. 163r: “Szapollyai István megszallya Betset. - A margón: Me[gh] / szall[ja] / Bech[et].

f. 163v: Felül a margóra nyomtatva: “Nagy adót veszen Mattyas király" Felette: Tota putret [?] / patria [?].

f. 164v: Bécs meghódolása. - A margón: [me]gh veszy / [Be]cheth.

f. 187v: Egy magyar úr II. Ulászlóval csúfolódva “monda: Szent Márc vala, nem szent Lucáts". - A margón: [Sz]ent mark / [v]ala nem / [Sz] Lukach.

f. 188v: Sopron Miksához pártol. - A margón: Sopron.

Azonosítás: KENDE 86; FERENCZI 427; RMNY I, 360. Fakszimile-kiadás ed. VARJAS Béla, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1973, KULCSÁR Péter tanulmányával (Bibliotheca Hungarica Antiqua, VIII).

Zrinyiana: Latin Bonfini-kiadása mellett Zrínyi rendszeresen forgatta Heltai átdolgozását, melyet a Malvezzi Discorsi-jába írt bejegyzései szerint “Magyar Bonfinius"-nak nevezett. Malvezzi könyvébe a magyar történeti példákat gyakran Heltai alapján, az ő szavait idézve s pontos hivatkozást adva jegyezte be; vide no 163. Prózai írásaiban gyakran kimutatható Heltai magyar szövegének a követése. IV. disc.: Nagy Lajost Heltai nyomán “őrdöngős Lajos"-nak nevezi; 87. af.: a Malvezzi p. 202-re Heltai nyomán s az ő lapszámára hivatkozva beírt jegyzetet beemeli az aforizma szövegébe, de ott tévesen már Bonfinit említi. A Mátyás-elmélkedések írásakor Heltai állandóan kéznél van, tőle veszi p. 180. a Zsigmondtól való származás mondáját; p. 186: a Zvornik alatti vereség leírásakor Heltai mondatát variálja; stb. Cf. KLANICZAY 1964, pp. 555-556.

476 (BZ 215)

a) [ISSELT, Michael von]: Mercurii Gallobelgici, ... Tomus secundus, ... A no 145. másik példánya.

b) ONOSANDROS: Onosandri Graeci autoris De re militari, commentarius in latinum sermonem conversus, a Joachimo Camerario Pabepergensi, et nunc primum a filiis editus. Cum proemio ad D. Lassarum Swendium, et epistola ipsius lectu dignissima. Praeterea Francisci Petrarchae De officio et virtutibus imperatorum.

Noribergae, (in officina Gerlachiana per Paulum Kaufmannum), 1595. 8o, 151 pp.

Példányleírás: Könyvkötői kolligátum. Pergamenkötés. A gerincen: 600. Az első táblán, belül: 178.

Possessorok: Az a) címlapon: Magnifico domino, domino Ioanni Lysthio [Listi II. János] de Kepchen etc. Domino et patrono obseruandissimo. Viennae dono dedit Georgius Merse de Zynye. 1595. 9. Julij.

Zrínyi bejegyzései?:

a) p. 15: Az 1593. szept. 3-ával kapcsolatban említett “Agriam" aláhúzva, - mellette a margón: Zagrabiam. - Zrínyi bejegyzése?

Azonosítás: FERENCZI 482. A Catalogus III. 61. tételének a no 145. felel meg; a jelen kolligátumra tévesen került a DAUN-féle rendezéskor az ugyanezen tételre utaló címke. A sorozat egyéb köteteit vide no 144, 543, 677.

477 (BZ 58)

KEMÉNY János: Gilead balsamuma. Az az, Sz. Dávid száz ötven soltárinak, czéljok és értelmek szerént egyben szedegettetéseknek, és kilencz részekben alkalmasztatásoknak tablaja. Az Ov és új Testamentumbéli szenteknek-is, külömb külömb féle alkalmatosságokkal szerzett, söt az Istennek sz. könyveiben, azon kívül az apocryphusokban-is, tanuságunkra meg-írattatott nevezetesb buzgo imádságokéival egygyütt bé-summálván s' rekesztvén Idvezitönk maga formálta könyörgéssel. Gyerö Monostori Kemeny Janos írta Tatár országi rabságában.

Sarospatakon, nyomtatta Rosnyai Janos, 1659-ben. 4o, 240 pp.

Példányleírás: Rongált, piros papírkötés. A gerincen: 290. Az első táblán, belül: 29.

Possessorok: A hátsó táblán, belül Heinrich DAUN kezével: Comitis a Zrinio.

Azonosítás: KENDE 101; FERENCZI 224; RMK I, 947.

478 (BZ 386)

KHUNRATH, Heinrich: Amphitheatrum sapientiae aeternae solius verae, christiano-kabalisticum, divino-magicum, nec non physico-chymicum, tertriunum, catholicon. Instructore Henrico Khunrath Lips. theosophiae amatore fideli et medicinae utriusque doct. Hallelu-Jáh! Hallelu-Jáh! Hallelu-Jáh! Phy diabolo! E millibus vix uni. Anno 1602.

(Hanoviae excudebat Guilelmus Antonius, 1609, ad decennium a prima impressionis die.) 4o, 222 pp.

Példányleírás: Pergamenkötés. Az első táblán vaknyomásos címer: oroszlán, a nyakában lánccal. A gerincen: 113. Az első táblán, belül: 378.

Possessorok: Az első táblán, belül: Sum Francisci Gschwindii. Iste liber est meus, donatus mihi Georgius Wilhelmus Kralovits [?].

Azonosítás: KENDE 102; FERENCZI 243.

479 (R-I-4o-15)

a) [KRÄMER (Institoris), Heinrich; SPRENGER, Jakob]: (Malleus maleficarum.)

[Speyer, Peter Drach, ante 15. Apr. 1487.] 2o, [130] ff.

Cím nincs, a szöveg kezdete (a1v): Appologia auctoris in malleum maleficarum.

b) (THURÓCZY János): Chronica Hungarorum.

(Illustrissimorum Hungariae regum chronica in inclita terre Moravie civitate Brunensi lucubratissime impressa finit felicius, anno salutis 1488. die 20. Martii.) 2o, [ 168] ff.

Példányleírás: Könyvkötői kolligátum. Vaknyomásos bőrkötés; réz sarokveretekkel és két pár csattal. Az előzékként beragasztott pergamen levélpár latin kéziratos kódexből származik. Az a) mű elején, az üres a1 rectón: no 22.

Bejegyzések: Az a) műben egy ismeretlen XVII . századi kéz rövid latin és német jegyzetei a margón. A b) műben legsűrűbben egy ismeretlen XVII. századi kéz jegyzetel, latinul. Egy másik, régebbi kéz rövid latin bejegyzései is elkülöníthetők helyenként. A b) mű bejegyzéseit KENDE 224. tévesen Zrínyinek tulajdonítja.

Azonosítás: KENDE 224. a) HAIN 9238. b) RMK III, 16.

Zrinyiana: Egyes magyar történeti példákat Zrínyi Thuróczyból is meríthetett. Cf. NÉGYESY-KOVÁCS 1985, pp. 82-84, 327. Nincs azonban egyetlen olyan magyar középkori utalás vagy példa-felidézés Zrínyinél, mely Bonfiniból, vagy Heltaiból ne lenne magyarázható. Thuróczy művének forrásként való felhasználása ezért kétséges.

480 (BZ 11)

KROMER, Martin: Martini Cromeri De origine et rebus gestis Polonorum libri XXX. Recogniti ab autore, una cum funebri eiusdem autoris oratione, Sigismundi regis vitam compendiose complexa, et aliquoties iam prius edita. Accessit modo judicium Francisci Robortelli Utinensis De authore etc. libro.

Basileae, per Joannem Oporinum, [1558]. 2o, 719 pp.

Példányleírás: Pergamenkötés. A gerincen: 66. Az első táblán, belül: 438.

Bejegyzések: Ismeretlen XVII. századi kéz rövid latin jegyzetei és figyelemfelhívó jelei (mutató kéz) a lapszéleken.

Azonosítás: FERENCZI 246. A keltezés NUC alapján.

481 (BZ 322)

a) LEONICUS Thomaeus, Nicolaus: Nicolai Leonici Thomaei De varia istoria libri tres, nuper in lucem editi. Index insuper tum capitum, tum eorum quae notatu digna sunt locupletissimus.

Apud Gryphium, Lugduni, 1532. 8o, 336 pp.

b) AUGUSTINUS Aurelius: D. Aurelii Augustini Hipponensis episcopi Retractationum libri II.

Lugduni, apud Joannem Frellaeum, 1536. 8o, 124 pp.

c) PLUTARKHOS: Homeri vita ex Plutarcho in Latinum tralata per Jo[annem] Rhellicanum, Tigurinum. Una cum eiusdem annotationibus marginalibus, ac epistola nuncupatoria, in qua libri argumentum continetur, et quibusdam poiétomasigón cavillis respondetur. Item eiusdem Joan[nis] Rhellicani Stockhornias. Ad lectorem: hoc Plutarchi opusculo non solum schematum troporumque copia ac diversitas, sed et disciplinarum omnium semina, omniumque fere fabularum mythologiae, philosophiae denique totius fontes apud Homerum extare docentur. Id quod se haud frustra in ipsa adeo libelli fronte admonitum, candidus lector agnoscet; ac optimi cuiusque opera et vigiliis iuvari sua studia, grato animo accipiet.

Basileae, 1537. 8o, 139 pp.

Példányleírás: Könyvkötői kolligátum. Pergamenkötés; a bekötéshez felhasznált kódexből származó pergamenen latin szöveg maradványai. A gerincen: 593.

Possessorok: Az a) címlapon: Ex liberalitate et donatione Re[ve]rendissimi et Doctissimi Viri [.....]mini [.....]ris Seb[.....]me et pa[.....]ni pottendorfij Vigilantissimi, possidet me Simon Stängl. Ludi oppidi praedicti eorumque juventutis moderator. Anno 183 [recte: 1583] die [?] 6: focus [?] Julij. Auxilium meum a Domino qui fecit coelum et terram. - a bejegyzés egy része a lap szélével leszakadt. Ibid.: Sum Mathiae Karner Stadensis [?] 1562. a) p. 1: Sum ex libris Simonis Sfingelij [?] Rampacensis Austriaci Auxilium meum a Domino.

Bejegyzések: A címlapon bejegyzések talán Karnertől, a szöveg mellett latin margójegyzetek a possesoroktól. Az a) mű hátsó védőlevél rectón Stängl nyolc soros német bejegyzése 1583-ból.

Azonosítás: FERENCZI 555.

482 (BZ 67)

a) LIPSIUS, Justus: Justi Lipsii De constantia libri duo, qui alloquium praecipue continent in publicis malis. Quinta editio, melior et notis auctior.

Lugduni Batavorum, ex officina Plantiniana, apud Franciscum Raphelengium, 1591. 8o, 120 pp.

b) MORNAY, Philippe de: Philippi Mornaei, nobilis Galli Vitae mortisque, atque adeo humanarum actionum christiana ac pia consideratio. Interprete Arnoldo Freitagio Embricensi.

Herbornae, excudebat Christophorus Corvinus, 1594. 8o, 64 pp.

c) TAURELLUS, Nicolaus: De vita et morte libellus. In quo in primum ex Aristotelis sententia vitae mortisque causae disquiruntur. Postea vero quaestionibus, et propositionibus aliquot accuratius, et magis exquisite quid vita morsque sint exponitur. A Nicolao Taurello Montbelgardensi physices, et medicinae professore publico in Altdorfiensi Noribergensium Academia.

Noribergae, in officina typographica Catharinae Gerlachiae, anno 1586. 8o, [84] ff.

d) STRADLING, John: De vita et morte contemnenda, libri duo. Quorum prior vitae, posterior mortis contemptum speciatim suadet. Familiari colloquio, perspicua methodo, succincta brevitate. Ad egregium et illustrem virum Edwardum Stradlingum, equitem auratum. Authore Joanne Stradlingo.

Francofurti, apud heredes Andreae Wecheli, Claudium Marnium et Joannem Aubrium, anno 1597. 8o, 123 pp.

Példányleírás: Könyvkötői kolligátum. Pergamenkötés, két pár zöld vászonszalaggal. A metszés zöldre festve. A gerincen: 323.

Possessorok: Az első táblán vaknyomással: C[omes] G[eorgius] T[hurzo] R[egni] H[ungariae] P[alatinus] 1611.

Bejegyzések: A nyomtatás kifakult betűi helyenként tollal pótolva. A d) műben néhány helyen piros tintás aláhúzások.

Azonosítás: FERENCZI 569.

483 (BZ 247)

a) LOOS, Cornelis: Illustrium Germaniae scriptorum catalogus. Quo doctrina simul et pietate illustrium vita, et opere celebrantur. Quorum potissimum ope, literarum studia, Germaniae ab anno 1500. usque 81. sunt restituta; et sacra fidei dogmata a profanis sectariorum novitatibus, et resuscitatis veteribus olim damnatis haereseon erroribus vindicata. Cornelio Loos Callidio auctore.

Moguntiae, typis inventricis, apud Casparum Behem, anno 1581. 8o, [120] ff.

b) (SANDERS, Nicholas): De justicia Britannica, sive Anglica, quae contra Christi martyres continenter exercetur.

Ingolstadii, ex officina typographica Davidis Sartorii, anno 1584. 8o, 92 pp.

c) LINDT, Willem van der: De fugiendis nostri saeculi idolis, novisque ad unum omnibus istorum evangelicorum dogmatibus, nefariisque irreligiosorum quorundam moribus, religiosa, piaque ad omnes ubique Christianos, piosque inprimis concionatores admonitio. Auctore Wilhelmo Damasi Lindano, ecclesiae Ruvemundens[is] episcopo. Cui auctarii loco attexta est popularis apologia, qua ecclesia Christi catholica defenditur adversus insanas, immo sycophanticas adeoque sathanicas haereticorum calumnias, quod idolatrica sit, aut meretrix Babylonica, aut denique Baalitico imaginum, sanctorumque cultu contaminata, et quod ore impurissimo sacrilegi blaterant, prophana et constuprata.

Coloniae, apud Maternum Cholinum, 1580. 8o, 217 pp.

Példányleírás: Könyvkötői kolligátum. Szakadt pergamenkötés, két pár fehér bőrszalaggal. A gerincen: 395. Az első táblán, belül: 77.

Possessorok: Az a) címlapon: Liber Jacobi Boskouich Emptus 12 ... - a könyvtári pecsét takarja.

Azonosítás: FERENCZI 454. A b) mű esetében a szerző nevét lásd p. 1.

484 (BZ 17)

LUITPRANDUS: Luitprandi subdiaconi Toletani Ticinensis diaconi tandem Cremonensis episcopi Opera quae extant. Chronicon et adversaria nunc primum in lucem exeunt, P. Hieronymi de la Higuera Societatis Jesu presbyteri, D. Laurenti Ramirez de Prado consiliarii regii notis illustrata.

Antverpiae, ex officina Plantiniana Balthasaris Moreti, 1640. 4o magno, 592 pp. Előzékcímlap: Luitprandi opera.

Példányleírás: Pergamenkötés. A gerincen: 77. Az első táblán, belül: 433.

Azonosítás: KENDE 127; FERENCZI 235.

485 (BZ 112)

a) MALVEZZI, Virgilio: Davide perseguitato del marchese Virgilio Malvezzi. Dedicato all'illustrissimo sig. il sig. conte Benedetto Iberti.

1637, in Venetia, presso il Sarzina. 8o, 167 pp.

b) MALVEZZI, Virgilio: Il Romulo del sig. marchese Virgilio Malvezzi. Dedicato alli illustrissimi signori Francesco Maria, et Antonio Zeno, dell'eccellentissimo sig. cavalier e procurator.

In Venetia, 1633, presso Andrea Baba. Si vende a S. Marco, sotto li portici delle Procuratie Nove. 8o, 120 pp.

c) MALVEZZI, Virgilio: Il Tarquinio Superbo del sig. marchese Virgilio Malvezzi. Dedicato al molto illustre, et eccellentissimo signor, il signor Paulo Stecchini. Terza editione di Venetia.

In Venetia, 1636, presso Andrea Baba. Si vende a S. Marco, sotto li portici delle Procuratie Nuove. 8o, 128 pp.

Példányleírás: Kiadói kolligátum? Piros bőrkötés, két pár hasonló bőrszalaggal. A gerincen: 9 [idegen jelzet]. Az előzéklevél versón: 257.

Possessorok: A hátsó táblán, belül Heinrich DAUN kezével: Ex libris comiti Adami a Zrinio.

Zrínyi bejegyzései:

első táblán, belül: Sors Bona / nihil aliud (DRASENOVICH nem ismeri.)

a) címlapon: Sors Bona / nihil aliud (DRASENOVICH nem ismeri.)

a) pp. 43, 98, 113, 129: Figyelemfelhívó jelek a lapszélen.

Azonosítás: KENDE ZÁ 12; FERENCZI 326.

Zrinyiana: Malvezzi Il Romulo-jának érvelését hasznosítja Zrínyi Mátyás-elmélkedések pp. 184-185. Cf. KLANICZAY 1985, pp. 188-189.

486 (BZ 239)

MARAVIGLIA, Giuseppe Maria: Degli errori de savi consagrati a Minerva. Parte prima. Del P. D. Giuseppe Maria Maraviglia, chierico regolare, lettore publico della filosofia morale nello studio di Padova.

In Venetia, 1662, presso Zaccaria Conzatti. 12o, 453 pp.

Példányleírás: Pergamenkötés. A gerincen: 606 [?] . Az első táblán, belül: 245. Az előzéklevél rectón: 81.

Azonosítás: FERENCZI 450.

487 (BZ 114)

MARAVIGLIA, Giuseppe Maria: Vaticinia gloriae Bavaricae a nominibus inditis serenissimo infanti Bavarorum pricipi dicata serenissimis eiusdem parentibus Ferdinando Mariae utriusque Bavariae principi Sacri Romani Imperii electori. Henrietae Adelaidae ex regiis Allobrogum principibus electorali celsitudine preaesignitae. A Josepho Maria Maraviglia clerico regulari in gymnasio Patavino publico moralis philosophiae professore. Addita principis instructione ad felices provocandos rerum eventus ex vaticiniis praesignatos.

Venetiis, apud Franciscum Valvasensem, 1663. 2o, 218 pp.

Példányleírás: Fehér papírkötés. A gerincen: 540. Az előzéklevél versón: 304.

Azonosítás: KENDE 132; FERENCZI 272.

488 (BZ 33)

MAZZOLINI da Prierio, Silvestro: Summae Sylvestrinae, quae summa summarum merito nuncupatur. Pars prima. Ab reverendo patre Sylvestro Prierate, absolutissimo theologo, ex sacra praedicatorum familia, sacri palatii magistro dignissimo edita, nunc recens diligentissime correcta. Additionibus autem, ex sacro concilio Trident[ino] et cathechismo, Pii V. pont. max. iussu editis, hac in editione in fine appositis. Petro Vendramento ecclesiastici Venetiarum fori advocato, authore, locupletata, et illustrata. Cum indice bipartito, qui, uti summa, bipartitus est.

Venetiis, 1606, apud Petrum Mariam Bertanum. 4o, 385 ff.

Példányleírás: Szakadt pergamenkötés. A gerincen: 201. Az első táblán, belül: 367.

Possessorok: A címlapon: Ab homine iniquo, et doloso es me donum [?] / Joanis Krusteli Venetijs 1611.

Azonosítás: FERENCZI 495.

489 (BZ 367)

MYNSINGER, Joachim: Dn. Joachimi Mynsingeri a Frundeck, iureconsulti clarissimi Apotelesma, sive corpus perfectum scholiorum ad quatour libros Institutionum iuris civilis; iam denuo, sed multo felicius, quam antea, renatum, et a mendis propemodum innumeris, quae in priori editione resederant, ipsiusmet autoris opera, quam accuratissime repurgatum, multoque auctius redditum. Additis IIII indicibus, quicquid toto opere tractatur, demonstrantibus.

Basileae, per Eusebium Episcopium, et Nicolai fratris haeredes, 1576. 2o, 590 pp. Példányleírás: Díszes, vaknyomásos bőrkötés. A gerincen: 545. Az első táblán, belül: 355. A címlapon: no 8.

Possessorok: Az első táblán, vaknyomással: T M S 1583.

Azonosítás: KENDE, FERENCZI nem ismerik. Korábbi kiadását vide no 650.

490 (BZ 345)

NADÁNYI János: Florus Hungaricus. Sive rerum Hungaricarum ab ipso exordio ad Ignatium Leopoldum deductarum compendium. Auctore Johanne Nadanyi de Keres Nadany.

Amstelodami, ex officina Joannis a Waesberge, anno 1663. 8o, 380 pp.

Metszetes előzékcímlappal.

Példányleírás: Pergamenkötés. A gerincen: 492. Az első táblán, belül: 186.

Possessorok: A hátsó táblán, belül Heinrich DAUN kezével: Adam Graf Zrini.

Azonosítás: KENDE ZÁ 16; FERENCZI 603; RMK III, 2192.

491 (BZ 376)

(NÁDASDY Ferenc; ed.): Mausoleum potentissimorum ac gloriosissimorum regni apostolici regum et primorum militantis Ungariae ducum vindicatis e mortuali pulvere reliquiis ad gratam apud posteros memoriam, a pIo et IVsto patrIae DoLore ereCtVM cum versione operis Germanica (=1663).

Norimbergae apud Michaelem et Joannem Fridericum Endteros, 1664. 2o, 407 ff.

Példányleírás: Pergamenkötés, két pár zöld vászonszalaggal. A gerincen: 23 [idegen jelzet]. Az előzéklevél rectón: no 23.

Azonosítás: FERENCZI 609; RMK III, 2254.

492 (BZ 91)

PATHAI István: Az sacramentomokrol in genere, es kivaldkeppen [sic] az Ur vachoraiarol valo köniuechke, melben kerdezkedeseknek es feleleteknek formaiaban, az kereztyeni tökelletes es igaz vallas, az Ur Christusnak teste etelnek es vere italanak igaz ertelmeröl be foglaltatik, es minden rendbeli teuelgesek ellen, szent irasnak igaz magyarazattal valo heleiuel megh erösittetik. Pathai Istvan, papai praedicator altat.

Anno 1593, [Sic, typ. Manlius]. 8o, 153 ff.

Példányleírás: Díszes, fehér, vaknyomásos bőrkötés. A gerincen: 414.

Possessorok: Az előzéklevél versón: Az nagysagos Banffi Casparnak Also lyndua uaranak eoreokes Vranak, minth bizodalmas io akaro Vranak Istentwl minden iot kiuan, es ez konyuet aggya zeretetbol, ez konywnek authora. Stephanus Pathainus Mpp. Anno partus uirginei 1595. 22. Julii Linduae super:. A hátsó táblán, belül Heinrich DAUN kezével: Comes Adamus a Zrinio.

Bejegyzések: Számos sajtóhiba kijavítva a szerző kezével a lapszéleken. A hátvédlevél és a táblák bibliai textusokkal, hivatkozásokkal telejegyzetelve (Pathai kezével?).

Azonosítás: KENDE ZÁ 17; FERENCZI 536; RMNy I, 731.

493 (BZ 130)

PÁZMÁNY Péter: Hodoegus. Igazsagra-vezerlö kalauz. Mellyet irt, es most sok helyen jobbítván ki bocsátott, cardinal Pazmany Peter, esztergami ersek.

Nyomtatták Posonban. Először 1613. Másodszor 1623. Harmadszor, most 1637. esztendőnben. 2o, 1073 pp.

Példányleírás: Pergamenkötés, két pár zöld vászonszalaggal. A gerincen: 101.

Bejegyzések: A p. 556. után papírlap Zrínyi Ádám feljegyzésével: Polano ein Herrschafft <Von> deß früst von Auersperg / a escrire mercredy prochain / Al signor Turina [?] a causa delle intrade / Adam Graff von / Dno Comiti Emerico Erdody / <ratione a> complimentum / der Frau Von Keustemberg [sic] / der graffin Von Bechamb / Dno Holthausen commonitoria / A Monsieur le Comte de Furstemberg / Miamizio [?] seuere imponenda exactio Rationem.

Azonosítás: KENDE ZÁ 18; FERENCZI 611; RMK I, 673.

494 (BZ 274)

PETRARCA, Francesco: Il Petrarca con l'espositione di M. Alessandro Velutello. Di nuovo ristampato con le figure a i Trionfi, con le apostille, e con pi(u) cose etili aggiunte.

In Venetia, appresso Nicol(o) Bevilacqua, 1568. 4o, 213 pp.

Példányleírás: Pergamenkötés, két pár fehér bőrszalaggal. Az első táblán, belül: 174. Az előzéklevél rectón: no 46.

Possessorok: Az előzéklevél rectón: Sum Hieronymi Spinola de Castro Abbatis mp. - saec. XVII.

Azonosítás: KENDE 164 (a Catalogus VIII. 4. tételével egyezőként jelezve, a DAUN-féle téves azonosítás nyomán); FERENCZI 394.

Zrinyiana: Vide no 328. A Petrarca-kötetek közül különösen a fenti, Velutello-féle lehetett hatással a Syrena-kötet kompozíciójára.

495 (BZ 59)

RAIMONDI, Eugenio: Il novissimo passatempo politico, istorico et economico de Eugenio Raimondi bresciano. Ordinato sotto a i suoi proprii capi, quali contengono documenti saggi et utili, ricordi et essempi memorabili, avvertimenti e concetti politici, considerationi maravigliose, precetti et ammaestramenti christiani, sentenze scielte, detti arguti, et con oracoli de' pi(u) rilevati ingegni. Unita si vede tutta la morale filosofia, che negl' antichi e moderni scrittori sparsa si leggeva. Opera non men curiosa a prencipi, che utile a dotti, e dilettevole ad ogni stato di persone. All'immortalit(a) dell'illustrissimo et eccellentissimo sign. Gio[vanni] Antonio Conforto dignissimo prencipe dell'Accademia delli Erranti di Brescia.

In Venetia, appresso i Bertani, 1660. 8o, 715 pp.

Példányleírás: Papírkötés. A gerincen: 596. Az előzéklevél rectón: 68.

Azonosítás: KENDE 174; FERENCZI 225. A mű egy korábbi, 1639. évi, 4o kiadását, mely a Catalogus IV, 19. tételének felel meg, vide no 170. A DAUN-féle rendezéskor tévesen a jelen, 8o kiadásra is ráragasztották a IV. 19-re utaló cédulát; ezt követi KENDE 1S.

496 (BZ 353)

a) REUSNER, Nikolaus: Aenigmatographia, sive sylloge aenigmatum et griphorum. Convivalium ex variis auctoribus collectorum. Editio II. Recensente Nicolao Reusnero Leorino, iurisc. comite palatino caesareo, et corisiliario Saxonico.

Francofurti, e Collegio Musarum Paltheniano, 1602. 12o, 409 pp.

b) LAUTERBACH, Johann: Joannis Lauterbachii, poetae nobilis et lauro coronati Aenigmata. Ad magnificum et illustrem dominum Henricum Rantzovium, regium Holsatiae vicarium, Bradebergae dominum, etc. Additis simul Nicolai Reusneri Leorini com. palat. caes. et P. L. Aenigmatis.

E Collegio Paltheniano, anno 1601. 12o, 211 pp.

Példányleírás: Kiadói kolligátum. Pergamenkötés. Az első táblán, belül: 94. Az előzéklevél rectón: 233.

Possessorok: Az első táblán, belül: Ex libris Georgii Branik Vyheli; alatta: A T D; lejjebb, más kézzel?: Hic liber est meus post mortem nescio cuius. Fanton Fant. - saec. XVII.

Bejegyzések: Az előzéklevél rectón és a címlapon latin versek, aenigmák Branik György kezével.

Azonosítás: FERENCZI 343.

Zrinyiana: Az a) mű hasznos lehetett Zrínyi számára a rejtett, titkos értelmű szentenciák iránti érdeklődésében: Cf. ZOLNAI 1938, p. 198.

497 (BZ 161)

RÉVAY Péter: De sacrae coronae Regni Hungariae ortu, virtute, victoria, fortuna, annos ultra DC. clarissimae brevis commentarius Petri de Rewa comitis comitatus de Turocz.

Augustae Vindelicorum excudebat Christoph. Mangus, anno 1613. 4o, [100] ff. Példányleírás: Vaknyomásos pergamenkötés, két pár zöld vászonszalaggal. A metszés aranyozva. Az első táblán, belül: 133. Az előzéklevél rectón: no 41.

Bejegyzések: Az előzéklevél rectón ismeretlen XVII. századi kéz gondos írásával: Magnus Alexander, interrogatus, qua via tam celeriter Orbis totius imperium obtinuisset? Consilio inquit, Eloquentia, et summa militari disciplina. Ugyanaz, a hátsó táblára, belül: Imperator bonus fouet Oratorem borrum et bonus Orator Imperatori bono, praesidium et ornamentum affert.

Azonosítás: KENDE ZÁ 22; FERENCZI 533; RMK III, 1118.

498 (BZ 1)

SCHRENCK von Nozing, Jakob: »Augustissimorum imperatorum, serenissimorum regum, atque archiducum, illustrissimorum principum necnon comitum, baronum, nobilium, aliorumque clarissimorum virorum, qui aut ipsi cum imperio bellorum duces fuerunt, aut in iisdem praefecturis insignioribus laudabiliter functi sunt, verissimae imagines, et rerum ab ipsis domi, forisque gestarum succinctae descriptiones. Quorum arma, aut integra, aut horum partes, quibus induti, usique adversus hostem heroica facinora patrarunt, aut quorum auspiciis tam prospera quam adversa fortuna res magnae gestae sunt, a serenissimo principe Ferdinando, archiduce Austriae, duce Burgundiae, comite Habspurgi et Tyrolis etc. ex omnibus fere orbis terrarum provinciis partim conquisita, partim ab illorum haeredibus et successoribus transmissa, in celebri Ambrosianae arcis armamentario, a sua serenitate non procul civitate Oenipontana extructo, conspiciuntur. Opus praelibati serenissimi archiducis iussu in vita inchoatum, et ab eiusdem serenitatis consiliario et secretario Jacobo Schrenckhio a Nozingen continuatum et absolutum.

Oeniponti, excudebat Joannes Agricola, 1601.« 2o, »[130]« ff.

A könyv tartalmát alkotó metszetek sorrendje a meglévő példányokban kisebb-nagyobb mértékben különbözik.

Példányleírás: Pergamenkötés; a bekötésre felhasznált, kódexből származó pergamenen latin kotta. A gerincen: 7. Az első táblán, belül: 498. A kötet csonka, a címlevéllel együtt 28 levél hiányzik. A kötet jelenleg, a szerző ajánlását tartalmazó [6.] levéllel kezdődik. A meglévő metszeteket - a bekötés előtt kialakított önkényes sorrendet követve - egykorú kéz (Zrínyi?) folioszámozással látta el.

Possessorok: Az első táblán, belül: Ad usum Thomae Gelarij 1647. Fölötte egy beragasztott papírszeleten nyomtatással: “Anthonius Jonae Kilianste Medicinae Doctor et Professor." A papírszelet részben takar egy félig áthúzott gótbetűs német bejegyzést: (...) Salzburg <(...)>

Zrínyi bejegyzései: az első táblán, belül, az olvashatatlanságig fakulva: Sicut fortis equus quam qui ... (Csak az első két szó betűzhető ki, a többi Dr. 16. alapján.)

f. [2v] (az utólagos folioszámozás szerint 1v; a BEK pld. szerint [54v]; az ÖNB pld. szerint [53v]): Az 1595-ben meghalt Ferdinánd főherceg képének hátlapján: “Solimano itaque anno 1566. postremam suam sibique fatalem expeditionem in Ungariam suscipiente et Maximiliano secundo Romanorum imperatore cum imperii copiis, positis ad Jaurinum castris, ei obviam processuro, fratri validam equitum turmam cum insigni nobilitate suis stipendiis in auxilium adduxit, supremique legati." - Az “equitum ... nobilitate" és a “supremique legati" szövegrészek aláhúzva, s mellettük a margón: Sed tamen euent(us) / uestrae, fortissimae / pugnae quis fuit? / Hector abit ui/olatus uulnere / nullo. (Dr. 133.)

f. [77r] (az utólagos folioszámozás szerint 76r; a BEK pld. szerint [112r]; az ÖNB pld. szerint [119r]: Vna est et uerax <uera> summae uirtutis imago / Vivere cum possis non timuisse mori. (Dr. 17.)

Azonosítás: KENDE 199; FERENCZI 595; App. Hung. 1960. BEK pld., ÖNB pld.

Zrinyiana: A szigeti Zrínyi portréja mellé beírt epigrammáról és Zrínyi valószínű szerzőségéről cf. KENDE, p. 28; KLANICZAY 1964, p. 76; KOVÁCS 1982, pp. 21-23 (a bejegyzést tartalmazó lap hasonmásával); KOVÁCS 1985, pp. 27, 348; NÉMETH 1986, pp. 535-536; Kovács 1986, pp. 536-537; KOVÁCS 1987-1988, pp. 181-182.

499 (BZ 72)

SOMMER, Johannes: Vita Jacobi despotae Moldavorum reguli. Descripta a Iohanne Sommero Pirn[ensi] edita sumptibus illustris et generosi domini Emerici Forgach baronis a Gymes, equitis aurati, comitis in Trinchin etc. Adiecta sunt eiusdem autoris De clade Moldavica elegiae XV. quibus etiam Historia despotica continetur. Una cum explicatione quorundam locorum in hoc Sommeri scripto, et commentatiuncula brevi de Walachia et rebus Walachicis. Petri Albini Nivemontii historiog. Saxo[niensi] et profess. in Acad. Witeb[ergensi].

Witebergae, per haeredes Johannis Cratonis, [15]87. 4o, 165 pp.

Példányleírás: Eredeti kötése - ha volt - elveszett. Jelenleg színes, könyvtári papírborítékban. Egykorú jelzetet nem tartalmaz.

Zrínyi bejegyzései?:

f. 1r: Nivemontius “In arma gentilicia ... stirpis Zerinianae" c. epigrammájának 10-11. sora: “Sors bona, quae pennas heu cito saepe capit. / Gryphus habett culmen galeae. Nam cuncta reguntur." - Mellette figyelemfelhívó tollvonás.

p. 25: “Imitati hoc erant Hungari et Saxones, qui passim per provinciam [azaz Moldvában] habitant, ..." - A margón mutató kéz tollrajza.

Azonosítás: KENDE 72; FERENCZI 222; App. Hung. 519. Fakszimile-kiadás: ed. KŐSZEGHY Péter, Budapest, MTA Irodalomtudományi Intézete, 1987, PIRNÁT Antal tanulmányával (Bibliotheca Hungarica Antiqua, XVI).

500 (BZ 327)

SPACH, Israel: Nomenclator scriptorum philosophicorum atque philologicorum. Hoc est succinta recensio eorum, qui philoosophiam omnesque eius partes quovis tempore idiomateve usque ad annum 1597. descripserunt, illustrarunt, et exornarunt, methodo artificiosa secundum locos communes ipsius philosophiae, cum duplici indice, rerum uno, autorum altero. Collecta et digesta ab Israele Spachio med. d. et professore ordinario Argentinensi. Quid in hoc opere praestitum sit, praefatio ad lectorem indicat.

Argentinae, apud Antonium Bertramum, 1598. 8o, 727 pp.

Példányleírás: Pergamenkötés, két pár bőrszalaggal. A gerincen: 130 [idegen jelzet]. Az első táblán, belül: no 35. Az előzéklevél rectón, más kézzel: no 91.

Zrínyi bejegyzései?:

p. 520. után kis papírszeleten: color aut atramentum conficere debet - az íráskép alapján talán Zrínyinek tulajdonítható. DRASENOVICH nem említi.

Azonosítás: FERENCZI 550.

501 (BZ 224)

a) SPERLING, Johann: »Institutiones physicae Johannis Sperlingii Phys. Prof. Publ.

Wittebergae, apud Johannem Bergerum bibl. typis Jobi Wilhelmi Fincelii, anno 1639.« 8o, 1309 pp.

b) BEGUIN, Jean: Tyrocinium chymicum Johannis Beguini, regis Gallige elemosynarii, antehac a viris clariss. dn. Christophoro Glückradt [pseud. = Johann Hartmann], et dn. Jeremia Barthio, philos. et medic. DD. etc. notis elegantibus illustratum, formulisque medicamentorum optimis et secretis locupletatum. Nunc vero a Johanne Georgio Pelshofero, medic. D. et in Acad. Wittenb[ergensi] professore, utriusgue notis et medicamentorum formulis in usum systema redactis, denuo, amicorum rogatu, in publicum emissum, ac triplici indice ornatum.

Wittenbergae, typis viduae Georgii Mulleri, impensis haeredum Clementis Bergeri, 1634. 8o, 480 pp.

Példányleírás: Könyvkötői kolligátum. Pergamenkötés. Az a) címlevele hiányzik, a helyére beragasztott levélen XVII. századi kalligrafikus írással mesterséges cím, egy distichon és impresszum olvasható: Excellentissimi Virj Johannis Sperlingij. In Celeberrima Witebrgensj Academia Physices Prof: Publicj. Liber Novem Physici. In quibus primum praecepta nuda ordine et more solito, deinde Praeceptorum illustrationes, ac demum quaestiones et earundem solutiones, proponuntur ... Witebergae. Impens: Johannis Bergerj Biblip. [sic] Typis dobi Wilhelmi Fincelij. Anno 1639. A gerincen: 482. Az a) utólagos címlevele versóján: 549.

Possessorok: a) a2 rectón: Sum ex libris Johannis Listij [Listi IV. János] L: B: Junioris in Kőpcheny. Anno Aerae Christianae 1655. 27. Septembris.

Bejegyzések: Számos helyen a lapszéleken Listi hosszabb-rövidebb latin bejegyzései.

Azonosítás: FERENCZI 462. Az a) címlapja Wolfb. pld. alapján pótolva.

502 (BZ 187)

STUBENBERG, Johann Wilhelm von: Joannis Willhelmi a Stubenberg Norma seu regula armentorum equinorum, recte ac perfecte instituendorum ex optimis tum antiquis tum recentioribus auctoribus petita ac dedicata illustrissimis inclyti regni Hungariae proceribus ac statibus.

Anno salutis 1662, Viennae Austriae, typis Susannae Rickesin, viduae, sumptibus Joannis Georgii Hertz, bibliopolae. 8o 111 pp.

Előtte metszetes előzékcímlap.

Példányleírás: Pergamenkötés, két pár vászonszalaggal. A metszés pirosra festve. A gerincen: 70 [idegen jelzet]. Az első táblán: 70. Az előzéklevél rectón: no 70; a versón: 369.

Azonosítás: FERENCZI 514.

503 (BZ 255)

a) THUKYDIDÉS. Thucydides Laurentio Valla interprete. Nunc postremo correctus, et ex Graeco innumeris locis emendatus, quemadmodum ex praefatione in proxima pagina videre licet. Cum indice locupletissimo.

Basileae, (impensis Henrici Petri et Materni Collini, anno Domini 1564, mense Martio). 2o, 369 pp.

b) THUKYDIDÉS: Thukydidés meta skholión palaión, kai pany óphelimón khoris hón ho syngrapheus poly aneukherés esti. Thucydides cum scholiis et antiquis et utilibus, sine quibus autor intellectu multum est difficilis. Accessit praeterea diligentia Joachimi Camerarii, in castigando tum textu, tum commentariis, una cum annotationibus eius. Stephanus Schirotius Pannonius lectori ... [Négy soros görög epigramma.]

Basileae, ex officina Hervagiana, anno 1540. 2o, 178 pp.

Példányleírás: Könyvkötői kolligátum. Fatáblás, vaknyomásos fehér bőrkötés, két pár rézcsattal. A gerincen: 14 [idegen jelzet]. Az előzéklevél rectón: no 14. A versón: 341.

Bejegyzések: Az első és hátsó táblán, belül ismeretlen XVI. századi kéz latin és görög tollpróbái. A lapszéleken latin glosszák és iskolás margójegyzetek.

Azonosítás: FERENCZI 252.

504 (BZ 320)

VALERIUS Maximus: »Dictorum ac factorum memorabilium libri novem. Addita tabula omnes hystorias continente.«

(Impressum Parrhysii opera diligentissimi calcographi Johannis Barbier, impensis honestorum virorum Johannis Ravensberch et Dyonisii Roce, idib. Januarii anno ab orbe redempto 1507.) 8o, 275 ff.

Példányleírás: Szakadt bőrkötés. A címlevél és néhány további levél hiányzik. A gerincen: 320.

Possessorok: Az első táblán, belül Zrínyi “Nemo me ... 1646" exlibrise, a jelmondattal.

Bejegyzések: Három ismeretlen XVI. századi kéz gyakori latin bejegyzései. Az utolsó nyomtatott levél versón: Auripoli [= Ingolstadt] Anno dnj 1518. quarta Marcij Mgr Georgius Hawer In Jure Canonico et M. Georgius (...) In Jure ciuilj Licentiam Insignia doctoralia accipienda adepti sunt Item quinta Marcij Idem G Hawer titulum ecclesie Ilius [?] be[ate] Virg[ini]s emptus [?] 3.

Azonosítás: KENDE 230; FERENCZI 473. A címlap NUC alapján pótolva.

505 (BZ 389)

Vectigal regium reformatum.

Viennae Austriae, typis Matthaei Rictii, anno 1656. 2o, [41] ff.

Példányleírás: Aranynyomásos, császári címerrel díszített pergamenkötés, két pár zöld vászonszalaggal. A gerincen: 17. Az első táblán, belül: 21.

Possessorok: Az előzéklevél rectón kalligrafikus kézírásos hivatalos dedikáció: Pro Illustrissimo Domino Comite Domino Nicolao perpetuo a Zrinio, Regnorum Dalmatiae, Croatiae et Sclavoniae Bano etc.

Bejegyzések: A szöveg végén, a nyomtatott dátum alatt a hitelesítő aláírások: Ferdinandus - mellette piros császári viaszpecsét. Alatta: Steph. Zichy mp. G. Rakouicky mp. Andreas Kerekes mp. Matthias Senkuichy mp. Dr. 23. az “utolsó lapon" egy kétsoros - állítólag Zrínyitől származó - latin bejegyzést jelez; ennek azonban a kiadványon semmi nyoma.

Azonosítás: KENDE 234; FERENCZI 594, RMK III, 1955.

Zrinyiana: A Vectigal-t aláírók közül Zichy István kamaraelnök Zrínyi ifjúkori barátja, itáliai tanulmányútján útitársa, s később végrendeletének egyik végrehajtója volt (cf. CSONKÁS 1968, pp. 429-430); az egyik tanácsos, Senkviczy Mátyás pedig mindkettejük kísérője az 1636. évi olasz utazáskor (Cf. FRAKNÓI 1917, p. 182; KIRÁLY-KOVÁCS 1983, p. 214).

506 (BZ 298)

WESENBECK, Matthaeus: Clarissimi JC. Matthaei Wesenbecii Commentaria, ac praelectiones in tertium librum codicis. Cuius non modo singuli tituli, sed et singulorum titulorum omnes ferme leges, et in his pleraeque materiae processuales explicantur, antehac nunquam editae, sed nunc primum cura ipsius haeredum in lucem emissae. Cum indice locupletissimo.

1609, Witebergae, ex officina typographica Laurentii Seuberlichii, impensis Samuelis Selfisch. 4o, 1418 coll.

Példányleírás: Pergamenkötés. A metszés zöldre festve. A gerincen: 99. Az első táblán, belül: 329.

Possessorok: A címlapon: I. G. S. D.

Bejegyzések: Ismeretlen kéz aláhúzásai a szövegben.

Azonosítás: FERENCZI 369.

507 (BZ 149)

XIPHILINOS, Joannés; DIÓN Kassios: Ek tón Diónos tu Nikaeós Rómaikón historión, apo Pompéiu Magnu mékhris Alexandru tod Mamaias, epitomé Joannu tu Xiphilinu. Dionis Nicaei Rerum Romanarum a Pompeio Magno ad Alexandrum Mamaeae [filium], epitome authore Joanne Xiphilino. Ex bibliotheca regia.

Lutetiae, ex officina Roberti Stephani typographi regii, regiis typis, 1551. 2o, 357 + 268 pp.

Kétnyelvű kiadás; a latin szöveg előtt belső címlapon: Dionis Nicaei Rerum Romanarum ... epitome, Joanne Xiphilino authore, et Guilielmo Blanco Albiensi interprete ...

Példányleírás: Pergamenkötés; a bekötéshez felhasznált pergamen latin kódexből kivágva. A gerincen: 562. Az első táblán, belül: 40. Az előzéklevél rectón: no 28.

Possessorok: A címlapon: Georgii Tanneri I. C.

Azonosítás: KENDE 244; FERENCZI 287.

508 (BZ 19)

ZOSIMOS: Zosimi comitis et exadvocati fisci Historiae novae libri VI, nunquam hactenus editi. Quibus additae sunt historiae Procopii Caesariensis, Agathiae Myrrinaei, Jornandis Alani. Zosimi libros Jo[annes] Leuncla[v]ius primus ab se repertos de Graecis Latinos fecit, Agathiam redintegravit, ceteros recensuit. Adiecimus et Leonardi Aretini rerum Gothicarum commentarios, de Graecis exscriptos. Omnia cum indicibus copiosis.

Basileae, ex officina Petri Pernae, [1576?]. 2o, 760 pp.

Példányleírás: Aranynyomásos pergamenkötés, két pár fehér bőrszalaggal. A gerincen: 54 [alatta korábbi szám nyomai]. Az első táblán, belül: 436. Az előzéklevél rectón: 19.

Azonosítás: KENDE és FERENCZI nem ismerik. A megjelenés éve NUC alapján.