Az olvasmánytörténeti kutatásokról

A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Irodalomtörténeti Tanszékén majdnem két évtizede kezdődtek el a Kárpát-medence XVI-XVIII. századi olvasási szokásait feltáró kutatások.

A munkában részt vevők: a tanszék munkatársai, hallgatói, és az SzTE Egyetemi Könyvtárban dolgozó kutatók a történeti Magyarország levéltáraiból és a korábban elszórtan megjelent nagyszámú publikációból gyűjtötték össze a "könyves" adatokat: mindazokat a forrásokat, amelyek könyvekkel kapcsolatos információkat tartalmaznak.

Elsősorban a legalább 5 kötetet felsoroló könyvjegyzékek (könyvtárjegyzékek, végrendeletek, hagyatéki inventáriumok, levelek, naplófeljegyzések, üzleti iratok stb.) módszeres összegyűjtésére vállalkoztak. Ezek bibliográfiai rendszerezésén és a szövegek publikálásán túl számos adat regisztrálására és sok tanulmány publikációjára is sor került.

a kutatások nyomtatásban megjelent anyaga

Home Page
az oldal gondozójának 

English Version

SzTE Régi Könyvek Tára