Muzeális könyvtári dokumentumok nyilvántartása

A kulturális örökség védelméről szóló törvény alapján a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma rendeletben szabályozta a muzeális könyvtári dokumentumok nyilvántartásának kötelezettségét. Eszerint a könyvtárak kötelesek a birtokukban lévő muzeális dokumentumokat nyilvántartani és az adatokat az Országos Széchényi Könyvtárnak bejelenteni. Ugyanez a rendelet előírja valamennyi, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által védetté nyilvánított könyvtári dokumentum nyilvántartási kötelezettségét is.

A Magyar Országos Közös Katalógusnak – Régi Nyomtatványok Tagozat (MOKKA-R) a régi nyomtatványok közös katalogizálási rendszerének előkészítésén, megszervezésén és működtetésén túl feladata az ezen törvényben és a rendeletben meghatározott feladatok teljesítésének segítése magánszemélyek és azon intézmények számára is, amelyek nem tagjai a Tagozatnak.

A dokumentumok bejelentéséhez készült űrlapon az azonosításhoz szükséges legfontosabb adatok rögzíthetők. Ezeket szabványos bibliográfiai rekordokban tároljuk. A muzeális dokumentumok nyilvántartását szolgáló adatbázis egyben a MOKKA-R-nek is része.

MKDNY honlaphttp://www.eruditio.hu/mkdny/

1.
Adatbázis:
Muzeális Könyvtári Dokumentumok Nyilvántartása
összesen 55 gyűjteményben 282082 tétel kereshető
!
Tételbejelentés:
A muzeális dokumentumok bejelentése rövid ideig még a korábbi felületen történik.

[debug][nolayout][notheme]
[serial: 0][stamp: 1721077993952 ms]
elapsed 12 ms