[×]
[MOKKA-R]

A MOKKA-R célja

A Magyar Országos Közös Katalógus — Régi Nyomtatványok (MOKKA-R) számítógépes projekt összetett feladatrendszert kíván megoldani. A projekt alapvető célja, hogy országos régi nyomtatvány lelőhelyjegyzékként lehessen használni, másrészt elősegítse az ilyen dokumentumok hatékonyabb és gyorsabb feldolgozását.

Ez a rendszer gyakorlatilag a MOKKA speciális változata, működésében és szerepében sokban hasonlít a Hand Press Book Database-re.

A MOKKA-R felépítése

A MOKKA-R két részből áll: keresőfelületből (OPAC) és szerkesztő modulból. Az előbbi interneten online ingyenesen elérhető, míg a katalogizáló rész csak a tagkönyvtárak számára jelszóval használható.

Az OPAC-kal lehetséges a MOKKA-R katalógusaiban, az Eruditioban és a kettőben együtt keresni, illetve be lehet állítani azt is, hogy csak egy adott könyvtár állományában történjen keresés.

A következő szempontok alapján történhet keresés: teljes szöveg, szerző, cím, kiadás helye, nyomdász, kiadás ideje, formátum, tárgyszó, nyelv, possessor, hivatkozás, raktári jelzet.

A MOKKA-R gyűjtőköre

A projekt minden olyan nyomdatechnikai eljárással készült dokumentumot (könyv, folyóirat, röplap, térkép, stb.), amely 1450-1850 között látott napvilágot, régi nyomtatványnak tekint.

A gyűjtőkört két szempont közösen határozza meg. Az egyik az időszak, vagyis az 1450-1850 között nyomtatott dokumentumok. A másik a területi megközelítés, vagyis minden olyan nyomtatvány, amely a mai Magyarországon illetve a Kárpát-medencében található. Kivétel ez alól a facsimile kiadás, mert az időhatár ilyenkor nem tekinthető korlátozó tényezőnek.

Ezekből következően a gyűjtőkör nemcsak régikönyvekre, hanem minden olyan 1450-1850 között készült nyomtatványra vonatkozik, amely ma a Kárpát-medencében van. Ezt egészíti még ki az az elv, hogy csak az a könyvtári egység kerülhet bele az adatbázisba, amely valamelyik tagkönyvtár állományában van.

MOKKA-R honlaphttp://www.eruditio.hu/mokka-r/

[debug][nolayout][notheme]
[serial: 0][stamp: 1721073768905 ms]
elapsed 10 ms